Esileht - Haapsalu kolledž - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Rakendusinformaatika õppimine on üks universaalsemaid valikuid, kuna IT ja selle keskmes oleva tarkvara tähtsus suureneb pidevalt kõikides eluvaldkondades. Tundes informaatikat, võid edasi liikuda mistahes elualale meditsiinist panganduseni.

Rakendusinformaatika õppekava erinevate moodulite eemärgid on järgmised:

Erialaainete mooduli eesmärgiks on luua eeldused süstemaatilise arusaamise tekkimiseks infotehnoloogia erinevate rakendusvaldkondade ja mõistete kohta; anda ülevaade riistvarast, operatsioonisüsteemidest, andmesidevõrkude ehitusest, erinevatest võrgutehnoloogiatest, andmeturbest jpm.

Praktika mooduli eesmärgiks on Luua võimalused erialaste kogemuste omandamiseks läbi praktilise tegevuse ning arendada meeskonnatöö oskusi.

Varasemad õppekavad leiad siit!

Õppevormi kirjeldus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Rakendusinformaatika õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Tsükliõpe (õppetöö valdavalt N-L, kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka kolmapäeviti.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Rakendusinformaatika õppekaval puuduvad kõrvalerialad. Valikainete raames on võimalik valida tarkvaraarenduse või -disaini või mõlemal suunal.

Olulisemad erialaained:

 • Multimeedium
 • Veebiprogrammeerimine
 • Veebirakendused ja nende loomine (PHP)
 • Andmebaasid I
 • Programmeerimise alused
 • IT ja õigus
 • Videomängude disain
 • Mobiilirakenduste arendamine
 • Arvutivõrgud ja andmeside
 • Riistvara ja operatsioonisüsteemide alused
 • Veebiraamistikud
 • Kasutajaliideste disain
 • Andmeturve

Eriala valikained tarkvaraarenduse suunal on järgmised:

 • Programmeerimine I-III
 • Andmebaasid II
 • Multimeediumi programmeerimine

Tarkvaradisaini suunal:

 • Disaini alused
 • Digitaalne helikujundus
 • Reklaamidisain
 • Videotöötlus
 • 3D animatsioon
 • Kaameratöö ja videorežii alused

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.