Esileht - Haapsalu kolledž - Õppejõud

Õppejõud

__thumb_-2-AndrusRinde.jpg

Andrus Rinde

Andrus Rinde on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi multimeediumi lektor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika-informaatika erialal kaitsnud tehnikateaduste magistrikraadi multimeediumipõhiste õppematerjalide teemal. Töötamist ülikoolis alustas arvutiklassi hooldajana ning progranmmeerijana. Täiendanud ennast Kanadas ja Iiri Vabariigis. Osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides. TLÜ Haapsalu Kolledžis on õppetööd läbi viinud alates rakendusinformaatika eriala avamisest selles õppeasutuses.


__thumb_-2-LauraHein(2).jpg

Laura Hein

Laura on multimeedia ja disaini õppejõud alates 2013. aastast, ta viib läbi nii graafilise disaini kui ka videotöötluse ja fotograafia loenguid. Õppejõu töös tugineb töökogemustele mitmetes meediaettevõtetes ning on seadnud eesmärgiks arendada tudengite käelisi oskusi ja analüüsivõimet süsteemsete disainilahenduste loomisel. Lisaks õppejõu tööle tegeleb aktiivselt erialaste projektidega graafilise disaini ja videograafika vallas.


__thumb_-2-Priidu Paomets 2.jpg

Priidu Paomets

Mitmete tarkvara arendusega seotud ainete õppejõud alates 1999 aastast. Aastal 1990 lõpetas Haapsalu I Keskkooli ning 1997 omandas TTÜ-s tehnikateaduste magistri kraadi. Peale selle oli Professor Raimund Ubari käe all TTÜ Arvutitehnika Instituudi digitaaldiagnostika laboris tööl teadurina. Õpingute ajal oli tal võimalus viibida mitmetes Euroopa ülikoolides (Darmstadt University of Technology (Saksamaa), National Polytechnical Institute Grenoble (Prantsusmaa), Royal Institute of Technology (Rootsi), University of Linköping (Rootsi)) nii vahetustudengi kui teaduri rollis, University of Ilmenau (Saksamaa) koostööprojekti algatajana, Helsinki University of Technology (Soome) laboritööde läbiviijana jne.

Lisaks õppetööle töötab Priidu tarkvara arhitektina firmas MARKUS Software OÜ, kus on loodud mitmeid modernsetel tehnoloogiatel baseeruvaid tarkvaralisi lahendusi, mida kasutakse paljudes riikides Euroopast Lähi-Idani. Selliste suurte lahenduste loomine on andnud palju väärtuslikku kogemust, mida ta ka oma loengutes tudengitele hea meelega edasi annab.

Priidu Paomets on saanud kahel korral riiklikul tudengitööde võistlusel esikoha (digitaaldiagnostika grupi koosseisus), Motorola korraldatud Baltimaa tudengitööde võistlusel kolmanda koha (samuti digitaaldiagnostika grupiga koos) ning Microsofti korraldatud mobiilirakenduste arendamise võistlusel esikoha. Lisaks meeldib Priidule osaleda erinevates Startup teemaga seotud projektides, olles näiteks Garage 48 üritustel osalenud nii mentori kui lihtosalise rollis. 2016 aastal osales ta koos Läänemaalt pärit tiimiga “Levidera” rahvusringhäälingu korraldatud Ajujahi saates, kus nende ideed „Levon“ hinnati 3. koha vääriliseks.

Vabal ajal meeldib Priidule lisaks tarkvara loomisele tegeleda ka fotograafia, enda igakülgse harimise, idamaiste ideoloogiate ja võitluskunstidega ning veeta aega pere ja sõprade seltsis.

Priidu Paomets LinkedIn-s


__thumb_-2-KairoKoik.jpg

Kairo Koik

Kairo Koik on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži IT arenduse erialal. Veebiarendusega on ta tegelenud juba aastast 2011 peamiselt PHP-keelele spetsialiseerudes. Ta on töötanud nii full-stack kui ka back-end arendajana erinevates Eesti veebiagentuurides nagu OKIA ja Reaktiiv. Lisaks täitnud konsultandi ja CTO rolli ühes kasvavas start-up ettevõttes. Hetkel juhib arendusettevõtet KOIK Solutions.

Kairo Koik LinkedIn-s


__thumb_-2-JyriKurvits.jpg

Jüri Kurvits

Jüri Kurvits on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika lektor ning haridusteaduste instituudi õpetajakoolituse õppekavade arendusjuht. 2001. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Hetkel Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal. TLÜ Haapsalu Kolledžis teeb koostööd rakendusinformaatika eriala tudengitega aine „Praktiline matemaatika“ raames. Märksõnad, mis iseloomustavad seda koostööd:

 • elulised näited;
 • ei jää ainult teooria tasemele;
 • probleemipõhine lähenemine;
 • paindlikkus;
 • õppijakeskne lähenemine;
 • koostöö ja üksteiselt õppimine;
 • tulemuslik digiõpe.

Aastal 2012 pälvis Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“. Samuti on võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu nii osalejana kui ka juhendajana:

 • 2011. aastal I koht konkursil „Huvitav veebivahend õppetöös“.
 • 2015. aastal sai juhendatud üliõpilastöö „Kuldlõiget otsides“ üleriigilisel konkursil „Teeme tunni huvitavaks“ eriauhinna "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes".

Jüri on aktiivselt esinemas konverentsidel, kindlasti vaata tema HITSA hariduskonverentsi „NUTT* tuleb peale“ ettekannet „Muuta ei tohi töötada vanaviisi ". Samuti on Jüri töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal, mõned näited pikaajalistest koolitustest:

 • Õppija kaasamine õppeprotsessi ning tema õppimise ja iseseisvuse toetamine IKT vahendite abil
 • Ümberpööratud klassiruum kui võimalus muuta õppeprotsess mõtestatuks ning õpilasekesksemaks
 • Ainetevaheline integratsioon reaal- ja loodusainete õpetamisel kasutades veebipõhiseid koostöövahendeid
 • Interaktiivsete haridustehnoloogiliste vahendite kasutamine tänapäeva klassiruumis

Jüri Kurvits Eesto Teadusinfosüsteemis


__thumb_-2-ArgoIlves.jpg

Argo Ilves

Argo Ilves on omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi Interaktiivse meedia ja teadmuskeskondade õppekaval ning töötab hetkel Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses IT projektijuhina. Lisaks tööülesannetega kaasnevale multimeedia sisutootmisele, on ta väga pühendunud disainile, mis keskendub kasutajale/mängijale/tarbijale/vaatajale. Teda käivitavad kõik uued ja huvitavad tehnilised lahendused ning heameelega haarab ta ka ise jootekolbi. Videode ja videomängudega tegelemiseks annab tuge tema hea visuaalne taju ning tugev pildikeel, mis on tulnud läbi kogemuste nii foto- kui videograafia vallas. Tema lemmikotsing on pildiotsing. Olles kohutav joonistaja võib ta siiski eksimatult kompositsiooni tunnetada ja aru saada, mis on kasutatav.