Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumise ajakava 2017
25. juuni - 4. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
30. juuni  - 4. juuli Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja), Haapsalu ja Rakvere Kolledžis (v.a pühapäeval). Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik.
7. - 12. juuli Sisseastumiseksamid
14. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
17. juuli

Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg.

Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

18. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg

Avalduste esitamine
 • Sisseastumisel saab esitada avaldused kuni kahele erialale.
 • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades Sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või Mobiili ID abil aadressil www.sais.eeTutvu SAIS-ga
 • Ülikooli võetakse vastu kandidaadid, kes on esitanud dokumendid õigel ajal ning kelle sisseastumiseksamite põhjal arvutatud punktisumma on võrdne vastaval erialal nõutud lävendiga või ületab seda.
 • Vastuvõtueksami punktisumma koosneb 100% vastuvõtueksami tulemusest.
 • Vastuvõtulävend: 65

Sisseastumistingimused ja eksamite tutvustus:

Käsitöötehnoloogiad ja disain 

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

1. Kohapeal teostatav ülesanne etteantud materjalist.
Töövahendite loetelu, mis võiks/peaks sissestumiseksamil osalejal endal kaasas olema:
a) joonlaud (max 30 cm).
b) kolmnurkjoonlaud.
c) lõikenuga paberile/papile.
d) liimipulk.
e) harilik pliiats.
f) kustutuskumm
g) omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid
h) käärid

2. Ülesande lahenduse esitlus
3. Vestlus ja tudengi kandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas). 

Tervisejuht 

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb 
 • Motivatsioonikiri, milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga;
 • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.

Liiklusohutus

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb 
 • Motivatsioonikiri, milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga;
 • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.

Rakendusinformaatika

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • kutsesobivustest, mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi senist kokkupuudet ja teadmisi IT valdkonnas;
 • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ja motiveeritus erialal õppimiseks ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.

Hea teada

 • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppimine on tasuta.
 • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.
 • Meie rakenduskõrgharidusele järgneb võimalus jätkata õpinguid magistriõppekavas.
 • Õppekava pikkus aastates ei tähenda, et üliõpilane peab õppekava läbima vastava arvu aastatega. Nimelt mõõdetakse õppekava pikkust nominaalajaga, mille järgi 1 nominaalaasta võrdub 60 ainepunktiga.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. 
 • Tutvu kõrgharidusreformist tulenevate muudatustega

Lisainfo

Telefon: 472 0240
NB! Telefoni teel saab infot tööpäeviti 9:00-15:00
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee