Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine

Sisseastumine

__thumb_-2-Väiksem_Alice_LOGOTA-3700x1100.jpg

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:
Avalduste esitamine
 • Sisseastumisel saab esitada avaldused kuni kahele erialale ühes ülikoolis.
 • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades Sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või Mobiili ID abil aadressil www.sais.eeTutvu SAIS-ga
 • Ülikooli võetakse vastu kandidaadid, kes on esitanud dokumendid õigel ajal ning kelle sisseastumiseksamite põhjal arvutatud punktisumma on võrdne vastaval erialal nõutud lävendiga või ületab seda.
 • Vastuvõtueksami punktisumma koosneb 100% vastuvõtueksami tulemusest.
 • Vastuvõtulävend: 65

Hea teada

 • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppimine on tasuta.
 • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.
 • Meie rakenduskõrgharidusele järgneb võimalus jätkata õpinguid magistriõppekavas.
 • Õppekava pikkus aastates ei tähenda, et üliõpilane peab õppekava läbima vastava arvu aastatega. Nimelt mõõdetakse õppekava pikkust nominaalajaga, mille järgi 1 nominaalaasta võrdub 60 ainepunktiga.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. 
 • Tutvu kõrgharidusreformist tulenevate muudatustega

Lisainfo

Telefon: 472 0240
NB! Telefoni teel saab infot tööpäeviti 9:00-15:00
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee