Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine - Käsitöötehnoloogiad ja disain

Käsitöötehnoloogiad ja disain

Tootedisaini suunitlusega õppekava

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat).
Tsükliõpe (üldjuhul üle nädala N-L).

Tsükliõpe  (õppetöö toimub üle nädala neljapäev-laupäev). Ühel nädalal toimuvad kolledžis loengud ja praktiline juhendamine töökodades ning järgneval nädalal toimub iseseisev töö, kus tudengitel on võimalus vajadusel kasutada eriala õppeklasse ja töökodasid etteantud ülesannete täitmiseks.

Keda ootame õppima?

Käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala sobib neile, kes on huvitatud kaasaegsest tootedisainist ja väärtustab traditsioonilisi käsitöötehnoloogiaid. Soovib arendada erialaseid oskusi ja loovust ning omandada teadmisi erinevatesse valdkondadesse kuuluvate toodete väljatöötamise spetsiifikast. Ootame õppima nii gümnaasiumilõpetajaid kui ka juba töötavaid aktiivseid ja nooruslikke inimesi, kellel on soov ennast teostada laialdasi oskusi pakkuval erialal. 

Miks tulla meile õppima?

Tegemist on Eestis ainulaadse rakendusliku suunitlusega käsitööd ja tootedisaini siduva õppekavaga, kus on ühendatud muistne ja moodne, traditsioonid ja kaasaegsed tehnoloogiad, alalhoidlikkus ja ettevõtlikkus, keskkonnasäästlik mõttelaad ja jätkusuutlik tootearendus. Oluliseks peame tervisevaldkonda kuuluvate toodete disaini, mis on kiiresti muutuvas maailmas omandanud suurt nõudlust ja tähelepanu. Õppeprotsess lähtub nö ideest teostuseni põhimõttest. Õppetöö praktiline osa viiakse läbi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži töökodades. Praktikad toimuvad koostöös erinevate asutuste ja ettevõtetega. Koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ja rahvusvaheliste partneritega kaasatakse õppetöösse suurte kogemustega õppejõude ja projektide teostamisse oma valdkonna professionaale. Osa õppetööst ja/või praktikatest on võimalik sooritada välisriikide kõrgkoolide juures.

Kuhu edasi?

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes Eestis ja välismaa kõrgkoolides, näiteks Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli tootearenduse ja disaini valdkondade magistriõppekavadel. Tallinna Ülikooli tööõpetuse õpetaja magistriõppe läbimisel on võimalus töötada tööõpetuse õpetaja, kutseõpetaja või käsitööringi juhendajana.

Õppekava läbinul on võimalus suunduda tööle disainerina tööstuses, tehnoloogina käsitööettevõttes, plastmaterjalide modelleerijana, disainer-väikeettevõtjana, käsitöömeister-väikeettevõtjana.

Millised on vastuvõtutingimused?

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast: 

1. Kohapeal teostatav ülesanne etteantud materjalist. 
Töövahendite loetelu, mis võiks/peaks sissestumiseksamil osalejal endal kaasas olema: 
a) joonlaud (max 30 cm). 
b) kolmnurkjoonlaud. 
c) lõikenuga paberile/papile. 
d) liimipulk. 
e) harilik pliiats. 
f) kustutuskumm 
g) omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid 
h) käärid 

2. Ülesande lahenduse esitlus 
3. Vestlus ja tudengi kandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas). 

NB! Kandidaadid, kes on saanud emakeele riigieksamil vähemalt 80 punkti, saavad vastuvõtueksamil lisaks 10 punkti (juhul, kui sisseastumiseksami tulemus on 65 punkti või enam).

Tutvu õppekavaga


Kiika KTD blogi "Käsitöölised ja disainerid"

__thumb_-2-kasitoolised.png

Vaata 1. kursuse tudengite blogi "KTD paneb hullu"

__thumb_-2-tluhk.png


Tutvu ka erialaste meediakajastustega:

1.11.2016 | ERR uudised

15.10.2016  | Moodnekodu.ee

30.05.2015 | Lääne Elu

7.02.2015  | Lääne Elu
16.01.2015  | Lääne Elu
13.01.2015  | Lääne Elu

18.04.2014 | Läänlane

17.04.2014 | ERR

27.03.2014 | Lääne Elu

01.03.2014 | Lääne Elu
16.01.2014 | ERR

24.10.2013 | EE Kodu (lk 26)

24.09.2013 | online Lääne Elu

24.09.2013 | ETV Terevisioon

29.06.2013 | uudisteportaal Läänlane.ee

19.06.2013 | uudisteportaal Läänlane.ee

30.05.2013 | online Lääne Elu

22.05.2013 | Aktuaalne kaamera

26.03.2013 | uudisteportaal Läänlane.ee

02.10.2012 | Kultuurisaade OP. Meie lugu algab minutist 8.50.

13.07.2012 | online Lääne Elu