Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine - Liiklusohutus

Liiklusohutus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
Tsükliõpe (õppetöö valdavalt E-T, 4-6 päeva kuus)

Keda ootame õppima?

Liiklusohutuse erialale ootame õppima nii gümnaasiumilõpetajaid kui ka juba töötavaid aktiivseid inimesi, kellel on huvi liiklusega seonduva vastu ja kes on valmis andma oma panuse liiklusohutuse parandamiseks.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis õpetatav liiklusohutuse eriala võimaldab omandada oskused, millega kujundada enda ja suunata teiste liiklusohutusega seotud hoiakuid ja käitumist. Eestis ainulaadse, Norra ja Soome partneritega koostöös välja töötatud eriala õppejõududeks on oma ala tunnustatud eksperdid. Õpingute jooksul on soovijatel võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Kuhu edasi?

Õpinguid on võimalik jätkata erinevates magistriõppe programmides Eestis ja välismaa kõrgkoolides.

Rakenduskõrgharidusega liiklusohutuse spetsialistil on võimalus suunduda tööle liiklusteooria- ja sõiduõpetajana, liiklusõigusrikkuja järelkoolitajana, laste liikluskoolitajana, mootorsõidukijuhi eksamineerijana, autokooli juhatajana, politsei süüteoennetuse spetsialistina liiklusohutuse alal, liiklusohutuse spetsialist-koordinaatorina kohalikus omavalitsuses või teedeehituse ja ehituse organisatsioonides jm liiklusohutusega seotud ametikohtadel.

Millised on vastuvõtutingimused?

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb 
  • Motivatsioonikiri, milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga;
  • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.

NB! Kandidaadid, kes on saanud emakeele riigieksamil vähemalt 80 punkti, saavad vastuvõtueksamil lisaks 10 punkti (juhul, kui sisseastumiseksami tulemus on 65 punkti või enam).

Tutvu õppekavaga

Õppe- ja infomaterjalid:

Tutvu ka erialaste meediakajastustega:

11.10.2016

30.05.2015 | Lääne Elu

27.05.2015 | Lääne Elu

17.10.2014 | Saarte Hääl

8.10.2014 | ERR

13.08.2014 | R2

03. 2014 | Maanteeameti ajakiri "Teeleht"

24.01.2014 | Lääne Elu

01.08.2013 | Vikerraadio saade Huvitaja

24.11.2013 | Lääne Elu

27.05.2013 | online Lääne Elu

12.10.2012 | Aktuaalne kaamera

27.09.2012 | online Lääne Elu

19.09.2012 | uudisteportaal Läänlane.ee