Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine - Rakendusinformaatika

Rakendusinformaatika

Tarkvaraarendus ja disain

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat).
Tsükliõpe (üldjuhul üle nädala N-L)

Keda ootame õppima?

Uus tarkvaraarenduse ja -disaini suunaline informaatika õpe sobib eelkõige neile, kes soovivad arendada oma loovust ja loogikat läbi infotehnoloogia erinevate tahkude. Kandidaadilt eeldame erialast huvi, aktiivset hoiakut, head analüüsivõimet, meeskonnatöö oskust ning pühendumist ülesannete lahendamisel.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži rakendusinformaatika eriala näol on tegemist praktilise suunitlusega õppekavaga. Õppeaja jooksul saab üliõpilane reaalse tarkvaraarenduse kogemuse (õpitakse erinevaid programmeerimiskeeli,  tarkvaraarendusmeetodeid, kasutajakeskse disaini põhimõtteid ning luuakse veebi- ja mobiilirakendusi ning digitaalseid mänge).  Õppekavas on oluline koht ka erinevate meedialiikide töötlemisel (kujundamine, 3D ja videotöötlus) ja kasutamisel tarkvararakendustes. Eriala õpetavad Tallinna Ülikooli õppejõud, oma ala eksperdid üle Eesti. Vahetusüliõpilastena on soovijatel võimalus õppida mitmetes välisülikoolides ERASMUS+ rahvusvaheliste lepingute raames.

Kuhu edasi?

Õpinguid on võimalik jätkata kõikidel Eesti ja välisülikoolide poolt pakutavatel magistriõppekavadel, mis annab võimaluse kitsamalt spetsialiseeruda soovitud suunal. Tööd leiavad rakendusinformaatika eriala lõpetanud nii programmeerijate ja tarkvaraarendajatena kui ka kujundajate ja disaineritena reklaami- ja disainibüroodes ning tarkvara arendavates firmades. Lisaks võimaldavad õpingute käigus omandatud erialased baasteadmised töötada IT-spetsialistidena väga erinevates ettevõtetes. Üks on kindel: informaatika eriala lõpetanutel on tööturul suur konkurentsieelis!

Millised on vastuvõtutingimused?

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

  • kutsesobivustest, mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi senist kokkupuudet ja teadmisi IT valdkonnas;
  • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ja motiveeritus erialal õppimiseks ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.
Tutvu õppekavaga siin

2009. aastal läbis Haapsalu Kolledži rakendusinformaatika eriala rahvusvahelise akrediteerimise protsessi ning sai hindamiskomisjonilt positiivse hinnangu ja täisakrediteeringu seitsmeks aastaks.

Allolevatelt linkide kaudu on võimalik tutvuda aruande täistekstiga ning lugeda komisjoni hinnangut:


Vaata ka erialaseid meediakajastusi:

17.02.2016 | Koduleht

30.05.2015 | Lääne Elu

21.12.2014  | Lääne Elu

1.04.2014 | Lääne Elu

01.10.2013 | uudisteportaal Läänlane.ee

26.04.2013 | online Lääne Elu

20.02.2013 | online Lääne Elu

24.01.2013 | online Lääne Elu