Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine - Tervisejuht

Tervisejuht

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
Tsükliõpe (üldjuhul üle nädala E-T)

Keda ootame õppima?

Tervisejuhi erialale ootame õppima kõiki, kellel on huvi tervise valdkonna vastu – nii gümnaasiumilõpetajaid, kui ka juba töötavaid aktiivseid inimesi. Eriala sobib eelkõige neile, kes on huvitatud üksikisiku, organisatsiooni, paikkonna või riigi tasemel tervise korraldamisest ja juhtimisest.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala võimaldab omandada oskused, millega kujundada nii enda positiivset tervisekäitumist, kui ka suunata kogu organisatsiooni tervisekäitumist nõustamise ja terviseprogrammide juhtimise kaudu. Eriala õppejõududeks on oma ala tunnustatud eksperdid üle Eesti. Õppeprotsess on tihedalt seotud kolledžis vastloodud uuendusliku Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega. Praktikabaasidena kasutame tervisekeskuseid, spaasid, puhke- ja spordibaase, tervisega tegelevaid riiklikke ja erasektori asutusi ning ettevõtteid. Soovijatel on võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Kuhu edasi?

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes, näiteks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli rahvatervise valdkonna magistriõppekavadel või teistes avatud magistriõppe programmides Eesti ja välisülikoolides.Rakenduskõrgharidusega tervisejuhi eriala spetsialistil on võimalus suunduda tööle maavalitsuste või kohalike omavalitsuste juurde, MTÜ-desse ning teistesse tervisedenduslikesse avaliku või erasektori organisatsioonidesse.

Millised on vastuvõtutingimused?

Keskharidust tõendav dokument

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb 
  • Motivatsioonikiri, milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga;
  • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.

NB! Kandidaadid, kes on saanud emakeele riigieksamil vähemalt 80 punkti, saavad vastuvõtueksamil lisaks 10 punkti (juhul, kui sisseastumiseksami tulemus on 65 punkti või enam).

Tutvu õppekavaga

Vaata ka erialaseid meediakajastusi:

31.07.2016 | Lääne Elu

13.05.2015 | Lääne Elu

23.04.2015  | Koduleht

26.01.2015  | Lääne Elu

14.08.2014  | Lääne Elu

1.04.2014 | Läänlane

31.03.2014 | Lääne Elu

6.04.2014 | ERR

11.04.2013 | online Lääne Elu

10.04.2013 | online Lääne Elu

03.04.2013 | uudisteportaal Läänlane.ee