Esileht - Haapsalu kolledž - Täienduskoolitus - Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus/täienduskoolitus

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus/täienduskoolitus

Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav baaskoolitus (B-kategooria) koosneb järgmistest tabelis toodud ainetest. Ära on märgitud ained, mida loetakse sügissemestril 2017, toimumise ajad on toodud tunniplaanis.

Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolituseks võib valida endale sobiva aine Liiklusohutuse õppekavast, toimumise ajad on toodud tunniplaanis.

Avatud õpe on tasuline 1 EAP = 35 eurot. 

Kursus

EAP

HKL5032.HK Sõit pimeda ajal

3

HKL5050.HK Esmaabi

2

HKL5092.HK Sõiduki ehitus ning aktiivne ja passiivne turvalisus või
HKL5006.HK Sõidukite aktiivne ja passiivne turvalisus 3 EAP + valikuliselt veel üks 3 EAP aine

6

HKL5008.HK Liiklusalased õigusaktid

5

HKL5079.HK Õppimise ja õpetamise alused

5

HKL5085.HK Sõltuvusainete olemus ja riskeeriva käitumise ennetamine

4

HKL5094.HK Libedasõidu riskivältimise õpetaja koolitus

3

HKL5088.HK Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine

6

HKL5089.HK Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid

6

HKL5090.HK Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine

6

HKL5096.HK Mootorsõidukijuhi õpetaja vaatluspraktika

7

HKL5097.HK Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika

8

HKL5086.HK Suhtlemine õppeprotsessis
HKL5080.HK Liiklejate riskeeriva käitumise ennetamine või 
HKL5049.HK Jalgratta- ja pisimopeedijuhi õpetajakoolitus või
HKI5083.HK Arvuti töövahendina

3

HKL5031.HK Sotsiaalne mõjustamine

5

HKL5099.HK Mootorsõidukijuhi õpetaja eneseanalüüs (sh kvalifikatsiooninõuetele vastavuse eksam)

2

Kokku

71

Registreerimine

Täiendav info:

Heli Ainjärv
Telefon: +372 53317424
E-post: heli.ainjarv....at....hk.tlu.ee