Esileht - Haapsalu kolledž

Tervisejuht

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi õppekaval saab omandada rakenduskõrghariduse, mille tulemusel saavutatakse head teoreetilised lähtekohad ja praktilised oskused. Praktika osakaal õppekavas on mahus 30 EAP-d, mis enamasti viiakse ellu kolledži praktika partnerite juures (näiteks Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, omavalitsused). Õppekava eesmärk on tagada tervisedenduse spetsialistidele vajalik haridus, võimaldamaks edukalt täita ülesandeid rahvatervise ja tervisepoliitika valdkonnas. Õppekava läbides on võimalik valida toitumisnõustamise suund, mis oma olemuselt tähendab, et 30 EAP raames läbitakse aineid, mis toetavad otseselt toitumisnõustamisega seonduvate pädevuste omandamist, sh toitumisnõustaja kutseeksami edukat sooritamist.

Keda ootame õppima?

Tervisejuhi õppekavale ootame kandideerima kõiki, kel on huvi üksikisiku, organisatsiooni, paikkonna või riigi tasemel tervisedenduse korraldamise ja juhtimise vastu. Tänu tsükliõppe vormile, on õppimine Haapsalu kolledži tervisejuhi õppekaval sobilik töötavale täiskasvanule - üldjuhul toimub õppetöö esmaspäeviti ja teisipäeviti üle nädala ning paindlik lähenemine toetab praktika läbimist.

Miks tulla meile õppima?

Eesti tervisedenduse valdkonna areng eeldab positiivseid muutusi keskkonnas, et tervislikud valikud oleksid lihtsamini kättesaadavad. Muutusi on võimalik suunata nii enda isikliku kui organisatsioonide tervisekäitumise ja terviseprogrammide juhtimise kaudu. Õppeprotsess on tihedalt seotud kolledži allüksusena tegutseva Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega, olles üheks praktikabaasiks. Lisaks saab praktikat läbida erinevates tervisedendusega tegelevates riiklikes või erasektori asutustes. Soovijatel on võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Rakenduskõrgharidusega tervisedenduse spetsialistidel on võimalus suunduda tööle avalike või erasektori organisatsioonidesse. Muuhulgas on mitmed tervisejuhi õppekava vilistlased loonud eraettevõtteid, pakkudes tervisedenduslikke teenuseid, sh toitumise ja liikumise alast nõustamist.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab õppetöö rikastamiseks osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides. Kuna tervisedenduse valdkond on Eestis pidevas muutumises, seab see tingimused ka kolledžile, olemaks õppekava arenduses kursis ühiskonnas nähtuvate valdkondlike muutmisvajadustega. Nii on tervisejuhi õppekava arenduseks rakendatud koos Soome kõrgkooli Metropolia ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega Interreg Central Baltic programmi 4-aastane suurprojekt, uuendamaks õppekava kümne kursuse võrra. Projekt lõpeb aastal 2020, mis tähendab, et veel mitmete kursuste üliõpilased saavad projektitegevustest osa.

TLÜ Haapsalu kolledž on Safe Community võrgustiku liige ning 2015. aastal kinnitati kolledžile tugikeskuse staatus, mille roll on nõustada kogukondi, maakondi, organisatsioone, ettevõtteid vigastuste ennetamise valdkonnas. Igal kevadel toimub Haapsalus koos üliõpilastega korraldatud tervisekonverents, kuhu on kaasatud mitmed välisülikoolide partnerid (Tjumeni Riiklik Ülikool, Norra ülikool Nord).

Olulised faktid
  • Õppeaste: rakenduskõrgharidusõpe
  • Õppe kestus: 3 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: 22
Võta ühendust!
TLÜ Haapsalu kolledž:
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 472 0240
Õppekava kuraator:
Hele Leek-Ambur
E-post: hele....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 514 9143

Õppenõustaja ja -spetsialist:
Anneli Kasesalu
E-post: anneli.kasesalu....at....hk.tlu.ee
Telefon: +372 472 0350
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haapsalu kolledž __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
bakalaureuseõppesse
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
Haapsalu Kolledžisse

Vastuvõtu ajakava

  • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
  • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
  • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel

Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe (rakenduskõrgharidusõpe)

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti