Esileht - Haapsalu kolledž - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-EveReincke1.jpg

Eve Reincke
Ettevõtja/projektijuht, tervisejuht (2011)

Nähes tervisejuhi eriala tutvustavat voldikut, vaimustusin kohe, kui palju head kraami ühe õppekava alla koondatud on. Õpingud olidki igati huvitavad ning õppejõud suures osas pädevad praktikud (või säravad teoreetikud), kes teemasid väga eluliselt edasi andsid. Väga meeldis ka see, et kodutööd olid sageli reaalsest vajadusest lähtuvad – nö pastakast neid välja ei imetud, vaid oma koolitööga saigi panustada tegelike probleemide lahendamisele või oluliste tegevuste elluviimisele (nt terviseprofiilide koostamine). Loomulikult sai laiendada kontaktvõrgustikku ning tundma õppida tervise valdkonna olulisemaid tegijaid nii isikute kui organisatsioonide tasandil. Eriti rõõmustavaks pean aga seda, et mul õnnestus varasemast ajast omandatud rahvusvahelise ärijuhtimise kraadi terviseteadmistega kombineerida ning seega olen saanud juhtida nii Eesti siseseid kui rahvusvahelisi terviseprojekte. 


__thumb_-2-Siiri Heinaru.jpg

Siiri Heinaru
Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST arendustöötaja, tervisejuht (2015)

Tervisejuhi eriala andis mulle praktilised oskused ja teoreetilised teadmised sekkuda tervisega seonduvasse väga laiapõhjaliselt. Minu eelnevatele põhjalikele teadmistele inimeste füüsilisest tervisest andis tervisejuhi õpe uusi teadmisi vaimse ja mentaalse tervise teemadel. Praegu on minu igapäevases töös olnud väga vajalikud teadmised tervishoiupoliitikast, rahastusmudelitest ja valdkonna võtmeorganisatsioonidest. Kolme õpinguaastat Haapsalus meenutan sooja tundega paljude inimeste, särasilmsete kohtumiste ja suhtluste tõttu.


Millistel erialadel võib tööd leida?

Tervisejuhi õppekaval pööratakse erilist tähelepanu toitumisnõustamisele, mis annab lõpetanule võimaluse jätkata toitumis- või liikumisnõustajana. Suurt rõhku pööratakse ka tervisedenduse üldteadmiste omandamisele ja silmaringi üldisele laiendamisele, mis annab lõpetajatele valmiduse töötada nii kaudselt kui otseselt tervisedendusega seotud valdkondades.

Rakenduskõrgharidusega tervisejuhi eriala spetsialisti või projektijuhina on võimalus suunduda tööle nii kohalike omavalitsuste juurde, MTÜ-desse, kui ka teistesse tervisedenduslikesse avaliku (näiteks Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa; Sotsiaalministeerium) või erasektori organisatsioonidesse. Mitmed tervisejuhi õppekava vilistlased on loonud oma eraettevõtte, pakkudes tervisedenduslikke teenuseid, sh toitumise ja liikumise alast nõustamist.


Edasiõppimisvõimalused

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes, näiteks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli rahvatervise valdkonna magistriõppekavadel või teistes avatud magistriõppe programmides nii Eesti kui ka välisülikoolides.