Esileht - Haapsalu kolledž - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Sisseastumiseks tuleb kolledžile esitada keskharidust tõendav dokument - gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

  • motivatsioonikirjast, milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga; 

  • vestlusest, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks. 

Vastuvõtulävend on 65 palli.