Esileht - Haapsalu kolledž - Õppejõud

Õppejõud

__thumb_-2-Hele-Leek-Ambur.jpg

Hele Leek-Ambur

Hele Leek-Ambur on tervisejuhi õppekava õppejõud. Hele tervisejuhi õppekava kuraator, kelle erialase pädevuse aluseks on sotsiaalteaduste magistrikraad ja tervisedenduse IV kutsekvalifikatsioon. Helel on kümne aasta pikkune praktiline töökogemus rahvatervise valdkonnas nii riigi tasandil kui Lääne maakonnas ja omavalitsuses. Hele juhendab tudengeid praktikate läbiviimisel, lõputööde koostamisel, koolitab maakondade tervisedendajaid ja avaliku sektori võtmeisikuid rahvastiku tervisepoliitika olukorrast ja võimalustest.


__thumb_-2-HeliLaarmann.png

Heli Laarmann

Heli on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli bioloogia erialal (populatsioonigeneetika teemal) ning lõpetanud Eesti Diplomaatide Kooli, kuid kogu oma elu on ta töötanud tervise valdkonnas. Heli on töötanud seitse aastat Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juhina, mitu aastat Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik-projektijuhina. Kuni 2016. aasta lõpuni töötas ta Eesti E-tervise SA projektide ja teenuste halduse juhina. 2017. aasta põhitegevuseks on Helil Sotsiaalministeeriumis Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Heli suur huvi on tervise valdkonna korraldus nii Eestis kui mujal maailmas.


__thumb_-2-KadiLepp.jpg

Kädi Lepp

Kädi Lepp on tervisekäitumise lektor. Tal on Tallinna Ülikoolist saadud õpetajakutse ja magistrikraad tervise valdkonnas. Kädi on töötanud koolis kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetajana ning Tervise Arengu Instituudis peaspetsialistina. Ta on juhtinud ja algatanud mitmeid laste tervisele suunatud projekte, rahvusvahelisi liikumisi, teadusuuringuid nii riiklikul kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Alates 2010. aastast on Kädi vastutada Tallinna kooliõdede töö tervise edendamise, haiguste ennetamise ja tervisliku koolikeskkonna loomise valdkonnas. Üliõpilaste juhendamine ja õppetöö läbiviimise protsess pakuvad talle nauditavat tegevust ning samas võimalust osaleda elukestvas õppes.


__thumb_-2-Ene pilt.PNG

Ene Hiiepuu

Ene Hiiepuu kursused tervisejuhi eralal on õppimise ja õpetamise alused ning suhtlemine õppeprotsessis. Õpetajakutse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mis on Tallinna Ülikooli eelkäija. Tal on haridusteaduse magistrikraad. Ene on töötanud 24 aastat üldhariduskoolis õpetajana ja õppealajuhatajana, õpetajakoolitajana; koostanud I kooliastme eesti keele õppematerjale. Kolledžis alustas ta klassiõpetaja erialal emakeeledidaktika lektorina ja töötab siin alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on ta läbi viinud erinevaid õpetajakoolituse kursusi, alustades didaktika ainetest ja lõpetades loovusega. Koolitamisel meeldib talle kasutada erinevaid suhtelmisel põhinevaid aktiivõppemeetodeid.  Õpetamine tervusejuhi erialal on talle uus ja huvitav väljakutse.