Esileht - Haapsalu kolledž - Õppetöö - ELU (Erialasid lõimiv uuendus) - Kolledži ELU projektid 2018 sügis

Kolledži ELU projektid 2018 sügis

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži ELU projektid 2017 sügis:

Mis?

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Milleks?

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

Millal?

ELU projektiga alustamise aja saab üliõpilane ise valida. Erinevalt tavalisest õppeainest tuleb ettevalmistamisega alustada juba eelneval semestril, kuna projekti rühm peab olema moodustatud semestri alguseks.

Kellega?

ELU rühma moodustavad 6–8 üliõpilast. Kui ühest teemast huvitatud üliõpilasi on rohkem, siis moodustatakse alarühmad. Kuna tegemist on erialadevahelise projektiga, peavad rühmas olema vähemalt kolme erineva eriala üliõpilased.

Kuidas?

Kõik saab alguse ideest. Idee võib välja pakkuda üliõpilane, õppejõud või partner väljaspoolt ülikooli. Igal ELU projektil peab olema vähemalt üks ülikoolipoolne õppejõud.

Missugune?

ELU õppeaines saavad üliõpilased pakkuda lahendusi väljakutsetele, arendada edasi olemasolevaid algatusi või luua midagi täiesti uut. ELU läbiviimise viis ning tulemus sõltuvad rühmast ja juhendajast.