Esileht - Haapsalu kolledž - Õppetöö

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et ükskõik kus omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik haridusasutuste poolt (kas siis kutse- või kõrghariduses) õppekava täitmisel või kutse andmise käigus arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. VÕTA on kasulik neile, kes soovivad jätkata oma poolelijäänud õpinguid või eriala vahetada, samuti neile, kes soovivad täiendada oma teadmisi pärast hariduse omandamist või taotleda täienduskoolitustest, töö- ja muudest kogemustest saadud teadmiste ja oskuste arvestamist. Lisaks saab VÕTA-t kasutada ka kutse omistamisel ja karjääri planeerimisel üldisemalt. VÕTA on võimalus!

Loe täiendavat informatsiooni TLÜ kodulehelt

VÕTA nõustamiseks pöördu õppe- ja arendusjuhi poole.