Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

HPP

Oskused on majanduse infrastruktuuri oluline osa ning poliitikute, ettevõtjate, koolide ja eraisikute poolt tehtud õiged otsused haridusse investeerimiseks aitavad majandust edendada. Olgugi, et turumajanduses on üldiselt aktsepteeritud, et tulevikku ei ole võimalik täpselt ennustada ega minna ajas tagasi, et tööjõudu planeerida, on siiski vajalik teostada uuringuid, mis kajastaksid trende ja muutusi, meetmete strateegiaid ja tegevusplaane, mis võiksid majanduse edasist kulgu ja tööturgu ennustada.

Professionaalset haridust pakkuvate õppeasutuste oluline missioon on ette näha neid trende ja olla võimelised pakkuma tulevikuks professionaalseid töötajaid, kellel oleks vajalikud oskused, kiiresti muutuva tööjõuturu tarvis. Kahjuks reageerivad koolid tihti liiga aeglaselt muutuvatele vajadustele ja ebaõnnestuvad oma missioonis ennustada ja aidata vormida tuleviku erialasid. Üks peamisi põhjuseid selleks on tööturgude trende puudutava informatsiooni vähesus, mis võiks olla eriala õppekava arenduse aluseks. Sellegipoolest on koolidele suured ootused, et nad teenindaksid mitte ainult kohalikku vaid ka regionaalset ja rahvusvahelist majandust.

Sellest tulenevalt viime koostöös Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega ajavahemikus juuli 2016 – detsember 2019  ellu projekti tervisedenduse valdkonna õppekavade uuendamiseks Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis.

Projekti eesmärk on:

  • Sarnasele metodoloogiale tuginedes viia läbi uuring Eestis ja Soomes, et välja selgitada tervisedenduse sektori nõudlus ning tuleviku vajadused;
  • Tulemuste analüüsi järgselt välja töötada terviklik kursuste strateegia kutseharidust ja rakenduskõrgharidust pakkuvatele institutsioonidele nii Eestis kui Soomes;
  • Koostada vähemalt 10 uut ühtlustatud rakenduskõrghariduse (10 x 5 ECTS) ning 6 kutsehariduste (6 x 5 ECVET) õppeprogrammi tervisedenduse valdkonnas, et tuleviku vajadustest lähtuval parendada käesolevat õppekava;
  • Viia loodud programmid ellu, hinnata nende asjakohasust ning teha parandusi.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Central Baltic 2014-2020 toetusprogrammi summas 549 666 €.

Lähemalt saab lugeda HPP projekti kodulehelt.

Külasta HPP kodulehte