Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

IP ActivEd

ERASMUS intensiivprogramm TLÜ Haapsalu Kolledžis 

ActivEd – “BOOTCAMP OF INTERACTIVE EDUCATION” Using ICT in education: interactive learning through media production. 

Interaktiivse Hariduse Intensiivprogramm – IKT hariduses: interaktiivne õpe läbi meedia kasutuse. Kitsam teema: õppevideo koostamine.

Projekti lühikirjeldus:

Intensiivprogrammi eesmärk on anda meedia ja IKT kasutusega seotud oskusi ja teadmisi õpetajakoolituse üliõpilastele. Kitsamaks teemaks ja konkreetseks oskuseks on õppevideo koostamine. Sihtgrupiks on teise ja kolmanda kursuse õpetajakoolituse üliõpilased (bakalaureuse tasemel) neljast partnerülikoolist (Norras, Eestis, Suurbritannias, Taanis). IP kestus on kaks nädalat ja toimub positiivsete rahastusotsuste puhul TLÜ Haapsalu Kolledžis aprillis aastatel 2012, 2013, 2014.

Oodatavad tulemused: õpetajakoolituse üliõpilased, kes on valmis kasutama meedia vahendeid, IKT tehnoloogiaid ja interaktiivseid õpimetoodikaid loomaks stimuleerivat ja motiveerivat õpikeskkonda ning õppeprotsessi oma õpilastele; õpetajakoolituse üliõpilaste paranenud oskused õppimise seostamisel igapäevaeluga ning erinevate õppeainete ning ainevaldkondade omavahelisel integreerimisel. IP käigus valmib hulk õppevideoid, mille sisu põhineb Eesti üldhariduskoolide Riiklikul Õppekaval. Osalevad üliõpilased saavad võialuse kasutada enda loodud videoid õppetöös Läänemaa koolides ning õpetavad lapsi kasutama käepäraseid vahendeid (näiteks mobiiltelefone) filmimisel.

Partnerkoolid: Nord-Trøndelag University College (Norra), University College Syddanmark (Taani), University of Winchester (Suurbritannia), TLÜ Haapsalu Kolledž (Eesti). Igast riigist osaleb kursusel 10 üliõpilast ja 3 õppejõudu.

Lähem info ja materjalid 2012 toimunud kursuse kohta: http://actived.wikispaces.com/

Lähem info ja materjalid 2013 toimunud kursuse kohta: http://activedbootcamp.wordpress.com/

Koordinaator: Anneli Kasesalu (anneli.kasesalu....at....hk.tlu.ee)