Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

NQT-COME (Nordplus)

Supporting Newly Qualified Teachers through Collaborative Mentoring

Projekti eesmärgiks on toetada algajate õpetajate professionaalset arengut esimese tööaasta jooksul toetussüsteemide arendamise läbi. Üks paremaid meetodeid algajate õpetajate professionaalse arengu toetamiseks on mentorlus oma erinevates vormides. Projekt keskendub teaduspõhiste uurimistööde ja parimate praktikate jagamisele mentorluse vallas mitmete mentoritele, uurijatele ja õpetajate koolitajatele mõeldud seminaride ja töötubade kaudu. Seminaride toimumise aluseks on võrdlev uuring, mille viib läbi uurimis- ja arendusvõrgustik Algajad Õpetajad Põhja-Euroopas (NQTNE). Seminarid toimuvad kordamööda viies osalevas riigis: Taanis, Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Seminarid organiseeritakse koostöös rahvuslike õpetajakoolitusasutustega, kohalike omavalitsuste, koolide ning õpetajate ühendustega. Seminaride eesmärgiks on parimate praktikate ja teadustöö (võrdleva uuringu) tulemuste jagamine ning sellest lähtuvalt projekti tulemuseks algajate õpetajate toetussüsteemide (eriti mentorluse) paranemine osalevates riikides.

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordplus Horizontal programm)
http://www.nordplusonline.org/