Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

OsKa (Leonardo da Vinci)

SA Archimedes Hariduskoostöö keskuse poolt toetatud täiendõppeprojekt

„Kutse- ja erialase võõrkeeleõppe integratsioon tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialadel”

TUTVUSTUS

Projekt on jätkuks kolmele edukale projektile, mis viidi läbi aastatel 2007-2010 ja olid suunatud auto-, metalli- ja logistika erialade ning vastava erialase võõrkeele õpetajatele kutseõppeasutustest üle Eesti.

Projekti eesmärk on täiendada kutseõpetajate ja erialase võõrkeele õpetajate erialaseid ja keelelisi oskusi ja teadmisi ning soodustada kutseõpetuse ja erialase võõrkeele õpetuse integratsiooni kutseõppeasutustes läbi õpetajate omavahelise koostöö.

Osalejad on tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialade õpetajaid ning tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialase võõrkeele õpetajaid kutseõppeasutustest üle Eesti.

Projekt kavandati Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning kutseõppeasutuste koostöös. Projekti toimumist toetab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.

Projekti tegevused on jagatud kolme etappi:

  1. Ettevalmistav koolitus Haapsalus, 6 päeva (5 õppepäeva, 1 seminaripäev). Toimub pedagoogiline, erialane, inglise keele suhtluskeeleline ja erialakeeleline täiendkoolitus, erialaseminar ning kultuuriline ettevalmistus lähetuseks. Toimumisajad 19-21 jaanuar ja 16 (tarbekunsti ja oskuskäsitöö seminar) -18 veebruar 2011.
  2. Väliskoolitus välisriigi partneri juures Norras, Lillehammeris, 6 päeva. Toimub 10-15 aprill 2011. Õppekeel: inglise keel.
  3. Tagasiside seminar Tallinnas (Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses), 1 päev. Toimub mais 2011.

Projekt katab kõik kulutused va eelkoolituse ja tagasiside seminari sõidu- ja toitlustuskulud (need palume kanda osalejaid lähetavatel asutustel).

Osalenutele väljastatakse TLÜ Haapsalu Kolledži poolt koolituse läbimist näitav tõend, välisriigi partneri poolt koolituse läbimist tõendav tunnistus ning lähetuse järgselt Eesti Europassi Keskuse poolt Europassi dokumentatsioon.

Erialaõpetajatel soovitatav vähemalt inglise keele algtase ning keeleõpetajatel valmidus osaleda ettevalmistusprotsessis aktiivselt oma ideede ja materjalidega.
Lähem info:

Projektijuht Mari Kerde
TLÜ Haapsalu Kolledž
Rahvusvahelise koostöö koordinaator
E-mail: mari.kerde....at....hk.tlu.ee
Tel: 4720249, mobiil: 56 565020

Kontaktisik REKK-is Inna Soonurm
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Peaspetsialist
E-mail: inna.soonurm....at....ekk.edu.ee
Tel: 7350655


Tegevused