Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

VET-HE (Leonardo da Vinci)

Bridge between vocational and higher education (Validation and recognition of learning outcomes from vocational education to higher education)

Sild kutsehariduse ja kõrghariduse vahel (varasemate õpitulemuste arvestamine)

Partnerlusprojekt, mille teostumist toetab LLP Leonardo da Vinci programm.
Projektis osaleb 7 partnerriiki: Eesti (juhtpartner), Leedu, Saksamaa, Sloveenia, Türgi, Läti, Soome. Projekti kestuseks on 2010-2012 ja eesmärgiks on toetada kutsehariduses olevate õppijate õpitulemuste arvestamist ja tunnustamist kõrghariduse kontekstis. Projekti käigus jagavad partnerid näiteid oma parimast praktikast õpitulemuste arvestamisel ning töötavad koostöö tulemusena välja ühised printsiibid õpitulemuste arvestamiseks kutseharidusest kõrgharidusse.

Kodulehekülje aadress: http://vethe.pbworks.com

Lähem info:
Mari Kerde
mari.kerde....at....hk.tlu.ee