Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

TALES Lifelong Learning Programme

Using storytelling method in the classroom. Lugude vestmine kui pedagoogiline meetod

Projekti periood: 01.11.2013 - 31.10.2015, vahearuanne 15.11.2014

"Storytelling method" on maailmas laialt levinud pedagoogiline meetod, mida kasutatakse erinevate õppeainete ja eri vanuses õpilaste õpetamisel. Antud projekti eesmärgiks on tutvuda nimetatud meetodiga põhjalikumalt, tutvustada seda eesti koolidele ja rakendada koolipraktikas.

Rohkem infot projekti kodulehelt.

Peapartner Belgia Landkommanderij Alden Biesen

Koordinaator Anneli Kasesalu