Esileht - Haapsalu kolledž - Ühiskonnale - Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)

04.juulil 2008.aastal asutasid Tallinna Ülikool ja Läänemaa Omavalitsuste Liit Läänemaale TLÜ Haapsalu Kolledži juurde Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutuse (LETS).

Sihtasutuse eesmärkideks on omavalitsuste strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine läbi uurimistegevuse ja koolitamise ning kolledži õppeprotsesside ja regionaalse arendustegevuse sidususe tugevdamine.
Samuti on sihtasutus võtnud endale eesmärgiks koondada olemasolev teadusinfo ja senise uurimistegevuse tulemused Läänemaal; algatada, koordineerida ja teostada piirkonna vajadustest lähtuvaid uuringuid ning prognoosida uurimistegevusele toetudes maakonna tulevikusuundumusi. Uurimistulemusi soovitakse kasutada ka sisendina argumenteeritud poliitilise diskussiooni arendamisel riiklikul tasandil.

Sihtasutust juhib kuueliikmeline nõukogu ja üheliikmeline juhatus. Nõukogu liikmeskonna moodustavad kolm Läänemaa Omavalitsuste Liidu esindajat ning kolm TLÜ esindajat.

Oma tegevuses juhindub Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus põhikirjast ja eetikakoodeksist.

SA LETS nõukogu liikmed.Kontakt:

Hele Leek-Ambur
juhataja

Telefon: 4720242
GSM: 514 9143
E-post: hele.leek-ambur....at....hk.tlu.ee