Esileht - Haapsalu kolledž - Ühiskonnale - Mootorsõidukijuhi järelkoolitus

Mootorsõidukijuhi järelkoolitus

__thumb_-2-DSC01447.png

Hea osaleja!

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži poolt pakutava mootorsõidukijuhi järelkoolituse programmi eesmärk on grupilise tegevuse vormis arendada Sinu eneseregulatsioonioskusi ja kogemusest õppimise võimet, mida saab rakendada juhtimisõiguse taastamisel edaspidises liikluskäitumises, aga ka elus laiemalt.

Kursus on mõeldud mootorsõidukijuhtidele, kes on esmase juhtimisõiguse perioodil juhtimisõigusest ilma jäetud. Järelkoolituse programmi läbimine annab võimaluse alustada juhtimisõiguse taastamist Liiklusseadusega ettenähtud korras.

Järelkoolitus koosneb 16 kontakttunnist ja 36 tunnist iseseisvast tööst ning kogu tegevus on jaotatud nelja ühenädalase vahega toimuvasse moodulisse (4 x 45 minutit). Eraldi moodulid on ajalises järjekorras pühendatud järgmistele teemadele: toimepandud rikkumise käsitlemine seadusandluses; rikkumiseni viinud sündmuste ahela ja isiklike motiivide teadvustamine; isikliku arengu väljakutsed ja võimalike lahenduste väljatöötamine; isikliku vastutuse võtmine ja uuendatud identiteet sõidukijuhina.

Kuna Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis väljaõppe saanud järelkoolitajad on pädevad sõidukijuhte välja koolitama algtasemest alates, saame vastavalt vajadusele erakorraliste sõidutundide raames täiendada ja viimistleda ka Sinu lünklikuks jäänud sõiduki käsitsemise oskusi või liiklussituatsioonide valitsemise oskusi.

Täpsema informatsiooni saamiseks vaata järelkoolituse aineprogrammi, mille leiad siit:

Kursuseprogramm

Учебная программа

Täiendav info:

Heli Ainjärv
Telefon: +372 53317424
E-post: heli.ainjarv....at....hk.tlu.ee