Esileht - Haldusosakond

Haldusosakond

Haldusosakonna eesmärk on luua eeldused ülikooli varaga tehtavate toimingute ja tehingute korraldamiseks, tagada ülikooli vara kasutamise sihipärasus, säästlik kasutamine ja majanduslik otstarbekus ning ohutu ja turvaline töökeskkond.

Osakonna tegevusvaldkondadeks on:

  • vara- ja lepinguhaldus,
  • arendustegevuse korraldamine,
  • hanketegevus ja
  • ohutus ja turvalisus.