Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus

Haridusinnovatsiooni keskus

Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) on avatud koostöövõrgustik kõigile, kes on huvitatud hariduse arendamisest ja haridusuuendustest ning toetab innovaatiliste ja interdistsiplinaarsete lahenduste algatamist ja rakendamist hariduses.

HIKi koosseisu kuulub arendusmeeskond ja 8 laborit, mis pakuvad innovaatilisi klassiruume koos tehnoloogiaga, et praktiliselt katsetada juba olemasolevaid ning ka alles väljatöötamisel olevaid ideid.

Haridusinnovatsiooni Keskus ja enamik selle õppeklasse asuvad TLÜ Terra maja IV korrusel. 

Keskuse ülesanded
 • koostöövõrgustike moodustamine teadlaste, tegevõpetajate ja õpetajaks õppijate vahel
 • õppimist toetava nüüdisaegse õpikeskkonna, sh õppeklasside loomine, haldamine ja arendamine
 • elukestva õppe alaste teadus- ja arendusprojektide algatamine ja elluviimine
 • innovatiivsete õppekavade ja moodulite (sh täiendusõpe) väljatöötamine ja arendamine
 • tänapäevase õppemetoodika (sh õppematerjalid, tehnoloogiad, õppevormid) arendamine ja kasutuselevõtmine
 • tegevõpetajate, ainedidaktika õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning koolituste väljatöötamine
 • välisõppejõudude, -teadlaste ja -doktorantide kaasamine keskuse tegevustesse
 • õpetaja kutseidentiteedi ja positiivse maine süstemaatiline kujundamine
HIK pakub koostöövõimalusi
 • füüsilise ja virtuaalse õpikeskkonna arendus õpetajakoolituse raames
 • haridusvaldkonna ideede lõimimine ettevõtluse jm
 • uurimis- ja arendusprojektid tegevõpetajate, teadlastete ja üliõpilaste koostöös
 • kooliarendusprojektid
 • õpetajakoolituse õppekavaarendus
 • täienduskoolituse arendamine tegevõpetajatele, koolijuhtidele ja õppejõududele

Rekonstruktsioonitöid, mööbli ja haridustehnoloogiliste vahendite hankimist toetas sihtasutus Archimedes Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamise alameetme Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur raames rakendatava projekti Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppelaborite arendamine.

__thumb_-2-eduko_ESF-archi.png