Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Haridusuuenduse kompetentsikeskuse projekt

Haridusuuenduse kompetentsikeskuse projekt

Haridusuuenduse kompetentsikeskus on keskus, mis koondab, analüüsib ja kujundab parimat tänapäevast hariduspraktikat ning levitab seda Eesti haridusruumis. Kompetentsikeskuse fookuses on muutuv õpikäsitus, selle olemus, praktiline realiseerimine ja hindamine ning õpikäsituse-alase teabe levitamine.

Haridusuuenduse kompetentsikeskus kujundatakse praeguse haridusinnovatsiooni keskuse baasil, haarates selle tegevusse haridusteaduste instituudi töötajad ja üliõpilased, samuti ülikooli teistes allüksustes haridustemaatikaga tegelevad töötajad.

Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine toimub meetme „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides“ raames. Projekt kestab vahemikus 01.04.2016-30.09.2018. 

__thumb_-2-innove_logo(2).jpg

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg