Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Haridusuuenduse kompetentsikeskuse projekt - Tegevussuunad - Partnerkoolide võrgustik

Partnerkoolide võrgustik

Tallinna Ülikooli partnerkoolide võrgustik

pv.jpg


Partnerkoolide võrgustiku visioon on olla üksteiselt õppiv kogukond, mille eesmärk on toetada haridusuuenduslike projektide ning uuringute läbiviimist, metoodikate ja õppevara katsetamist ning parima praktika jagamist muutuva õpikäsituse põhimõtetest lähtuvalt. Teisisõnu on partnerkoolide võrgustiku südameasjaks koolikultuuri kasvatamine õppijakeskseks ja koostööpõhiseks.

Võrgustik aitab tekkida koolidevahelistel kontaktidel - julgustame koole korraldama ühiseid üritusi, õpetajavahetusi, külalistunde jms. Ülikool soovib olla kohtumispaigaks, kuhu koondub teave koolide tegevuste kohta.

Ühtlasi lähendab võrgustik kooli ja ülikooli - ülikooli ja partnerkoolide vahel valitseb usaldussuhe, koolid ei ole üksnes vastuvõtjate rollis, vaid on võrdväärsed partnerid praktika, õppekavade, koolituste jms väljatöötamisel ja korraldamisel. Ülikooli õppejõude kaasatakse kooli õppetöösse ja vastupidi - partnerkoolide võrgustiku üheks alustalaks on ülikooli didaktiku igapäevane koostöö partnerõpetajatega. Samuti aitab koostöö tõhusamaks muuta õpetajakoolituse praktikat. Selline lähenemine toetab tulevaste ja praeguste tegevõpetajate ning õppejõudude professionaalset arengut.

Alates sügisest 2016 arendatakse partnerkoolide võrgustikku haridusuuenduse kompetentsikeskuse meetme raames ning võrgustiku eestvedaja on Priit Kruus, kellega saab ühendust aadressil priit.kruus....at....tlu.ee.

Vt ka Partnerkoolide koostööseminarid