Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Haridusuuenduse kompetentsikeskuse projekt - Tegevussuunad - Partnerkoolide võrgustik

Partnerkoolide koostööseminarid

I seminar, 27.02.2017

27.02 toimunud seminar vältas kokku 3 tundi. Kokku osales 13 inimest 10 õppeasutusest.

Tehti kolm ettekannet:

„Andekate alasoorituse efnnetamine lennupõhistes õpperühmades“ (Maiu Plumer, Merivälja Kool);

„Üldpädevuste arendamine ainetunnis ja tunnivälises tegevuses“ (Heli Mänd, Tallinna Arte Gümnaasium);

„Tavaklassi ja väikeklassi koostöö õpilaste üldoskuste arendamisel“ (Evelyn Ojaperv ja Marge Süld, Tallinna Tondi Põhikool).

Ettekandeid ja nende arutelu ühendasid teemad nagu erivajadused, õpetajate koostöö, lapsevanemate kaasamine ja kogukondliku toe tähtsus.

 

II seminar, 14.03.2017

14.03 toimunud seminar vältas kokku 2 tundi. Osales 12 inimest 7 eri õppeasutusest.

Tehti kaks ettekannet:

ELOS-kooli kogemus rahvusvaheliste projektide läbiviimisel (Irina Angelova ja Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Tallinna Humanitaargümnaasium)

Digiõppe kogemusest koolis (Anneli Kesksaar, Südalinna Kool)

Seminaril toimunud ettekandeid ja nende arutelu ühendasid teemad nagu välispartnerite kaasamine ja klassiväline õppetöö.

 

III seminar, 21.03.2017

 Tallinna Ülikooli partnerkoolide õpikogukonna III koostööseminar vältas 2,5 tundi, sellel osales kokku 16 inimest 9 eri õppeasutusest. Seminaril tehti kaks ettekannet:

Erivajadusega õppija (Ruth Lobjakas ja Triin Pärnpuu, Viimsi kool),

Praktilised kogemused juhtimises: Sisehindamine, enesehindamine, mentorlus ja tunnivaatluse mudel (Juta Hirv, Tallinna 21. kool).

Ettekandeid ja nende arutelu ühendasid teemad nagu koostöövajadus, lapsevanemate kaasamine ja õpetajatöö tagasisidestamine, sh sisehindamine.

 

 IV seminar, 12.04.2017

Teemaks oli seekord "Õpetaja eneseanalüüs – milleks, kuidas, kelle abiga?" Eneseanalüüsist ja ka õpetaja kutsestandardist rääkis Margit Timakov, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja ja  Õpetajate Liidu juhatuse esimees. 

Tagasiside seminaridel osalenutelt: taoline kooskäimine on huvitav ja vajalik, regulaarselt teiste koolidega kontakti hoidmine on kasulik; saab selgemaks pilt teistes koolides toimuvast ja selgineb ka arusaam omaenda tugevustest (mis kõik meie koolis tegelikult hästi on!).