Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest - Muutunud õpikäsitus

Muutunud õpikäsitus

Eesti elukestva õppe strateegia pakub välja liikumise muutunud õpikäsituse suunas – „... eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja –liikides“.

Mis on muutunud õpikäsitus ja kuidas seda rakendada?
Tutvu erinevate muutunud õpikäsitusest rääkivate artiklitega!

Pille Slabina "Koostöine õppimine - ajavõit ja paremad tulemused"

Õpetajate Leht 19.05.2017

Mati Heidmets, Eve Eisenschmidt "PISA test kinnitab, aga me ise justkui ei usu - Eesti on haridusriik"

Postimees 6.12.2016

Viive-Riina Ruus "Muutunud õpikäsitlus"

Ettekanne Loovharidus Eesti moodi IV seminaril: “Õpetaja on loov” 7.03.2015

Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade.

Koostaja ja toimetaja: Mati Heidmets

jaanuar 2017

Kristi Vinter, Pille Slabina, Mati Heidmets

„Õpikäsitus ja koolikultuur“ 

Õpetajate Leht 6.02.2015

Kristi Vinter, Pille Slabina, Klemen Slabina

„Soovitused muutunud õpikäsituse juurutamiseks“  

august 2014

Mati Heidmets „Uus kool“

Postimees 1.09.2014

Kristi Vinter, Mati Heidmets „Õpetaja pole juba ammu kepiga köster“

Tallinna Ülikooli Ajakiri 21.10.2014 

Kristi Vinter „Kool ja õpikäsitus peavad muutuma“

Sirp 20.09.2014 

Kristi Vinter "Uuenev õpikäsitus ja sellega seotud väljakutsed koolile ja õpetajale" 

Eesti Haridusfoorum 2014

Kristi Vinter „Veel kord haridusuuendusest“

Õpetajate Leht 10.09.2013 

Mati Heidmets „Tont ja möku“  

Õpetajate Leht 23.08.2013 

Klemen Slabina Guest interview for TEDxBradford

25.03.2014

Margit Timakov „21. sajandi õpetaja Laur – müüt või reaalsus“

Õpetajate Leht 6.12.2013