Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest - Keskuse ajalugu

Keskuse ajalugu

Haridusinnovatsiooni keskus sai alguse 2012. a. ESF inframeetme projektist „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine", mille sisuks oli kaasajastada õppekeskkond ning luua õppelaborid ehk didaktikakeskus.

Toona seati keskuse eesmärgiks luua uute ideede genereerimise ja katsetamise koht. Tallinna Ülikooli rektor Tiit Landi sõnul oli plaanis varustada keskus kõige kaasaegsemate tehnoloogiliste vahenditega, kaasata välisspetsialiste, koondada noort järelkasvu, kes julgevad mõelda piirideta ja katsetada „hulle ideid", heas mõttes. Luua tingimused erinevate akadeemiliste üksuste koostööks, mis on üks igipõline probleem õpetajakoolitust pakkuvates ülikoolides.

Projektiga alustati märtsis 2012 ning esialgu oli veel nimetul keskusel paar töötajat: projektijuht Klemen Slabina, kes vastutas õppelaborite/keskkonna loomine eest, projekti koordinaator Gertrud Kasemaa ning keskuse osakoormusega juhataja dotsent Katrin Poom-Valickis.

HIK/CIE before renovation.__thumb_-2-HIKvana3.jpg__thumb_-2-HIKvana2.JPG

HIKi ruumide renoveerimine Terra maja IV korrusel

Kuna keskusele praegu kuuluvat Terra maja IV korrust renoveeriti, siis juhtis projekti toonane meeskond oma tegevusi Terra maja V korrusel asuvast ruumist, mida naljatlevalt kutsuti „koristaja harjakapiks". 5-ruutmeetrisest ruumist, kus koristaja hoidis oma töövahendeid, sai innovatsioon alguse ning nii mõnegi praeguse koostööpartneriga said esimesed kokkulepped sõlmitud just seal.

Kuna keskuse tegutsemise eelduseks ja aluseks oli koostöö õpetajakoolitust pakkuvate instituutide ning õppimise ja õpetamisega seotud valdkondade esindajate vahel, loodi keskuse koosseisu didaktikalaborid – 8 valdkondlikku võrgustikku, mille rolliks oli koondada vastava õpivaldkonna didaktika uusimat teadmist ning võtteid, õpimeetodeid nii laiast maailmast kui Eestist.

Laboreist pidid saama inkubaatorid muutunud õpikäsitust järgivate õpi- ja õpetamisvõtete väljatöötamisel ja testimisel. Perioodil 2013-2014 toetas laborite tegevust EDUKO programm.

Keskuse koosseisus olid aastatel 2012-2014 järgmised laborid: 

Keskuse nimevalik - lisaks Haridusinnovatsiooni keskusele olid võimalike nimedena sõelal veel Hariduslabor, Õppimisteaduste keskus, Õpetajahariduse keskus, Õpetajahariduse innovatsioonikeskus, Õpetajahariduse arengukeskus. Haridusinnovatsiooni keskus osutus valituks, sest avab kõige paremini ja laiemalt keskuse eesmärke ning sisaldab endas ka uuendusmeelsust.

Haridusinnovatsiooni keskus avati ametlikult reedel, 13. septembril 2013 aastal. Avamise puhul ilmus põhjalik keskust tutvustav artikkel Õpetajate Lehes.

Haridusinnovatsiooni keskuse avamine. Opening of the Centre for Innovation in Education.

Avamispeol vestlushoos Haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, toonane haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning HIKi toonane juhataja professor Mati Heidmets.

Ülikooli struktuurireformi käigus liitus seni omaette akadeemilise allüksusena toimetanud HIK 1. septembril 2015. a. Haridusteaduste instituudiga.