Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest - Keskuse ajalugu

Alushariduse labori tegemised

17. aprillil  toimus alushariduse labori ideelabor "Laps ja meedia - kas koos või lahus?". Ideelaboris tutvustas lasteiaõpetajate

__thumb_-2-QRkood.jpg

digipädevusi Pedagoogilise Seminari õppejuht Kaire Kollom “Lasteaiaõpetajate digipädevused - mis ja milleks?”. Oma lõputöödel põhinevate põnevate ettekannetega esinesid alushariduse tudengid Kairi Sepp “Reklaam 6-7-aastase lapse silmade läbi” ja Egle Lepp “Lapse arusaam vanema rollist meedia mõistmisel”. Ideelabor lõppes meeleoluka töötoaga QR-koodidest, kus Elyna Nevski ja Astrid Randoja juhendamisel said kõik osalejad oma teadmised ja oskused proovile panna.


21. märtsil toimus alushariduse didaktikute seminar, kus arutati eriala terminoloogiat ja kohtuti portaali kooliksvalmis.ee tegijatega.

__thumb_-2-varvid.jpg


14. jaanuaril toimus alushariduse laboris Reggio-klubi kokkusaamine, mis koondab lasteaiaõpetajaid, -juhte, ülikooli õppejõude ja üliõpilasi, kes on huvitatuduutest innovaatilistest lähenemistest alushariduses. Kokkusaamisel katsetati labori vahendeid, uuriti Montessori metoodika komplekti ja NIK võimalusi. TLÜ Kasvatusteaduste instituudi eelkoolipedagoogika nooremteadur Maire Tuul andis ülevaate ka Reggio pedagoogika tegevuskeskkonnast. Järgmine Reggio-pedagoogika huviliste koosolek toimub Tallinna Ülikoolis 11.02 kell 19.00, ruum M-342. Kõik huvilised on oodatud, ka need, kes pole varem klubis osalenud. Saa sõbraks ka alushariduse labori Facebooki leheküljega.

__thumb_-2-alusharidus_mont vah 1.jpg

__thumb_-2-alusharidus_numbrimaa1.jpg

__thumb_-2-alusharidus_tutvumine1.jpg


4. detsembril 2013 toimus alushariduse didaktikute ja erialaõppejõudude seminar, kus koostati eriala terminoloogiat ja arutati õppekava rakendamise, mängu ja emakeele didaktika küsimusi. Järgmine eriala didaktikute seminar toimub veebruaris 2014.