Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest - Keskuse ajalugu

Keelelabori tegemised

9. mail korraldas Eesti Lugemisühing emakeeleõpetajatele ja teistele huvilistele konverentsi "Alustame aabitsaga". Tartus toimunud 150 osalisega üritustel tutvustasid Koolibri, Mauruse ja Künnimehe kirjastused oma töös olevaid ja valmis saanud aabitsaid ja emakeeleõpetajad üle Eesti näitasid enda loodud õppevahendeid. Sõna võtsid Tartu ülikooli Peadagogicumi juht Margus Pedaste, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mait Laidmets. Tallinna ülikooli kasvatusteaduste instituudi juht Kristi Vinter andis suuniseid, 

metoodikaõpik(2).jpg

kuidas kasutada arvutit lugemaõppimisel, lugemisühingu juht Maili Liinev rääkis vanemateta laste lugemaõpetamisest. Emakeleleõpetajate vahel toimusid elavad mõttevahetused ja arutelud, vahetati metoodikaalaseid kogemusi ja teadmisi.

Äsja ilmus trükist raamat "Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik", mille autorid on Tartu ülikooli professor Martin Ehala ning õppejõud Triinu Laar, Maigi Vija, Kadri Sõrmus ja Karin Soodla. Õpik on mõeldud kõigile gümnaasiumi emakeele õpetajatele, kes soovivad uute ainekavade rakendamisel tuge saada. Lisaks rohketele näpunäidetele, teoreetilisele toele, pakub materjal suuremas jaos praktilisi näidiskavu ning sisldab lisaks loetavale materjalile ka CD-plaati videotundidega

Tony Fell külastas Eestit juba mitmendat korda, Tallinna ülikoolis on emeriitprofessor Fell samasugust koolitust läbi viinud aastal 2008. Tony Felli kohta saab lugeda siit.

__thumb_-2-phdkool1.jpg

__thumb_-2-phdkool2.jpg


14.03. peeti Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis traditsioonilist emakeelepäevale  pühendatud üliõpilaskonverentsi. Konverentsile eelnes etteütlus, millega kontrollisid nii üliõpilased kui ka õppejõud oma eesti keele oskust.

__thumb_-2-etteytlus.jpg

__thumb_-2-kava.jpg

__thumb_-2-osalejaid.jpg


10.02 külastasid HIKi eesti keele kui võõrkeele õpetajad, kes vaatasid ringi HIKi ruumides, keelelabori tegevusi tutvustas keelelabori juht Merilin Aruvee ning eesti keele kui võõrkeele didaktik Kristiina Bernhardt.

Keelelabor on jõudnud poole peale programmi Eduko poolt toetatud arendusprojektiga "Teksti- ja kontekstikeskne grammatikaõpetus".

Projektist võtab osa 8 keelelabori didaktikut: saksa, inglise, prantsuse, vene ja eesti keele didaktikud. 

Projektis ettenähtud tegevustena töötasid keelelabori didaktikud välja tunnimudeli, mis põhineb ühelt poolt kommunikatiivse keeleõppe printsiipidel ning toetub  teisest küljest žanrigrammatikute uurimustel. Mudelis on keelereeglite õppimine  integreeritud tekstiga ega seisa sellest eraldi, sest ükski reegel ega konstruktsioon ei esine keeles ilma teksti või suhtluseta. Mudeli alusel koostasid iga keele eriala tudengid oma õppejõu juhendamisel tunnikava, mida didaktikud omakorda toimetasid. Tulemuseks olid eakohased, vahelduvate tunnitegevuste ja materjaliga tunnid, kus grammatika õppimine on eluline ning õpilastel endil on võimalik olla aktiivne ja keelereeglid teksti põhjal ise avastada, mitte need pähe õppida. Veebruaris ja märtsis valmivad tunnikavade põhjal õppevideod, mida esitletakse mais toimuval projekti tutvustamise päeval ning mida saab edaspidi keelelaboris ja eDidaktikumi vahendusel õppematerjalina kasutada.