Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest - Keskuse ajalugu

Loovlabori tegemised

28. märtsil toimus loovlabori ideelabor "Mänguasjade ideoloogia. Millist inimest kasvatavad laste mänguasjad". Ideelaborist võttis osa ligi 40 huvilist erinevatest valdkondadest nii ülikoolist kui väljaspoolt maja. Loovlabori ideelabor põhines kaasaegse kunsti seminaris läbiviidud kollektiivsel mini-uurimusel mänguasjadest. Käsitasime mänguasju samamoodi nagu maale, skulptuure ja installatsioone, mis alluvad kunstiteaduslikule analüüsile. Kriitiline visuaalne analüüs koos tänapäeva laste ja lapsevanemate eelistuste, turul pakutava analüüsi ja toetumisega uurimuslikele artiklitele annab olulist informatsiooni teema kohta.

Ideelaboris esinesid põnevate ja kirgi kütvate ettekannetega Kunstihariduse kaugõppe osakonna II kursuse üliõpilased, keda juhendas kaasaegse kunsti seminari raames dotsent Heie Treier.

__thumb_-2-pabernukud.jpg

Ideelabori toimumist toetas ESF programm Eduko.


18. märtsil toimus kunstihariduse konverents KUHI - kunstihariduse ideed!
Konverentsi korraldas Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi kunstihariduse osakond koostöös HIK loovlaboriga.
Üritusest võttis osa ligi 200 kunstiõpetajat ja muud huvilist. Konverentsi eesmärgiks oli tutvustada magistritööde käigus loodud õppeülesandeid ja uurimusi, mis oleks suunatud üldhariduskoolis praktiseerivale kunstiõpetajale. 
Ettekannetega esinesid õppejõud ja vilistlased Tallinna Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast ja Tartu Ülikoolist.
Konverensti praktiliste ettekannetega saab tutvuda SIIN.

Loovlabor pakub huvilistele tutvumiseks erinevaid põnevaid linke, mis seovad omavahel kunstiõpetust ja teisi aineid ning pakuvad kuulamis- ja nägemisrõõmu.

Õnnestunud näide kunstiõpetuse ja loodusõpetuse sidumisest - varjuteatri tegemise ja vaatamise kaudu saab tarkust looduse kohta. Juhendaja Eva Luure on õppinud Tallinna Ülikooli kunstihariduse osakonnas. Vaata Nõmme Loodusmaja Varjuteater 2013

__thumb_-2-loodusmaja varjuteater.jpg


Värvide kuulamine - värvipime kunstnik Neil Harbisson muundab värvid helideks

__thumb_-2-neil harbisson.jpg


Ruumilise mõtlemise olulisusest laste matemaatika-alaste ja teaduslike oskuste arendamisel „How Thinking in 3D Can Improve Math and Science Skills

__thumb_-2-3D math.jpg


10 viisi innovatsiooni õpetamiseks - 10 Ways to Teach Innovation by Tom Markham


Alustanud on ka Eesti Arhitektuurikeskuse arhitektuuri huvikool, kus lapsed õpivad arhitektuuri.