Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused

Gümnaasumi valikkursused

2015. aasta aprillikuus algatas Haridusinnovatsiooni keskus valikkursuste projekti, mille raames töötavad Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengid HIK-i ja valdkonnajuhendajate toel välja gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursusi, lähtudes Eesti elukestva õppe strateegias 2020 kirjeldatud muutunud õpikäsituse põhimõtetest.

Projekti eesmärk oli ühelt poolt võimaldada gümnaasiumiõpilastele mitmekesisemaid õppimisvõimalusi, kui nende koolidel pakkuda oli võimalik. Teiselt poolt oli eesmärk aga luua parima praktika näited muutunud õpikäsituse rakendamisest.

HIKi visioonis on õppimine huvitav ja lõbus ning valmistab õppija mitmekülgselt ette edasiseks eluks aktiivse maailmakodanikuna. Seetõttu julgustatakse tudengeid katsetama ka kõige ootamatumaid ja eksperimentaalsemaid võtteid oma kursuste raames, hoides samal ajal pidevalt silme ees kursuse sisu- ja kasvatuseesmärke.

Iga kursuse meeskonna moodustasid 2-4 innukat tudengit. Projektis osales ligi 40 üliõpilast, kes töötasid 15 tiimina. Projekt koosnes kahest suurest moodulist: koolitusprogrammist (mai-september 2015) ja kursuste läbiviimisest (2015/16 õppeaasta).

Tudengite toetamiseks korraldas HIK kõigile projektiga liitunud üliõpilastele 4 õppepäevast koosneva koolitusprogrammi, mille raames said tudengid tuttavaks pedagoogiliste põhitõdede ja meetoditega ning panid paika oma kursuse raamistiku. 

Tudengid võisid kursuse õppetöö planeerimisse ja elluviimisesse kaasata ka era- või avaliku sektori esindajaid, et luua otseseid seoseid hariduse ja tööturu vahel. Kursused valmisid 2015. aasta septembikuuks ning toimusid 2015/2016 õppeaasta jooksul.

Põhiosa kogu ettevõtmisest toimus osalejate motivatsiooni toel, mille aluseks oli soov muuta Eesti kool huvitavamaks. Koolitus- ja tugiprogrammi läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium algatuse Huvitav Kool kaudu. 

Projekti käigus loodud materjalidega saad tutvuda vasakpoolses menüüs. 

2015/2016 õppeaastal toimusid gümnasistidele järgmised kursused:

Kirjandus ja film (sügis 2015)
Füüsika ja tehnika (sügis 2015)
Elu keemia (sügis 2015)
Inimene ja õigus II - juuramaailma telgitagused (sügis 2015)
Globaliseeruv maailm (sügis 2015)
Kirjandus ja film - oma film purki! (sügis 2015)