Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Elu keemia

Elu keemia

  • Kursuse eesmärk: Tekitada õpilases huvi teda übritsevas keskkonnas toimuvate keemiliste nähtuste vastu, avardada tema silmaringi looduses ja ka tehiskkeskonnas toimuvate keemiliste protsesside osas ning kujundada temas loodusteaduslik pädevus, mille abil on ta võimeline leidma vastuseid erinevatele elulistele probleemidele järgides loodusteaduslikke meetodeid.
  • Kursuse visioon: Laiendada õpilaste silmaringi, tekitada huvi keemia vastu ning toetada ülpädevuste väljakujunemist.

Õpieesmärgid: Õpilane
  • tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi;
  • selgitab õpitud biomolekulide (sh vitamiinide jms ainete) rolli organismide ehituses ja talitluses, samuti inimese toitumises;
  • avaldab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta toitumise valdkonnas;
  • selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega;
  • selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse energeetikaga;
  • lõimib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut elusorganismide ehituse ning talitluse kohta;
  • tunneb keemia labori tehnika tööpõhimõtteid.
Materjale näed siit!