Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Ettevõtlusõpetus

Ettevõtlusõpetus

  • Kursuse eesmärk: Õppida koostama äriplaani, tuginedes ettevõtluse põhiprintsiipidele ja elementidele.
  • Kursuse visioon: Arendada õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi ning toetada huvi kujunemist ettevõtluse vastu.

Õpieesmärgid: Õpilane
  • mõistab ettevõtluse põhimõisteid ja ettevõtluse tähendust ühiskonnas;
  • oskab kavandada ideest eduka ettevõtte ning kavandada turundus- ja müügistrateegia;
  • koostab ja kaitseb äriplaani.

Materjale näed siit!