Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Füüsika ja tehnika

Füüsika ja tehnika

  • Kursuse eesmärk: Füüsika ja tehnika valikkursuse eesmärk on läbi füüsikalis-tehniliste ülesannete luua laiem pilt füüsika kasutamise võimalustest.
  • Kursuse visioon: Läbi muutunud õpikäsitluse kasutamise toetada iga õpilase individuaalset arengut ning luua õpilastes edaspidine huvi füüsika vastu ja aidata arendada füüsikalis-tehniliste probleemide lahendamiseks vajaminevat loogikat.

Õpieesmärgid: Õpilane

  • leiab füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusteid argielu situatsioonidest;
  • analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi näidisprobleeme lahendades;
  • lõimib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike baasteadmistega ühtseks tervikuks;
  • kirjeldab mingi füüsikalis-tehnoloogilise probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi;
  • analüüsib füüsikalis-tehnoloogiliste lahendustega kaasnevaid keskkonna- või personaalriske ja nende riskide minimeerimise võimalusi;
  • mõistab füüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega;
  • on seesmiselt motiveeritud täiendama oma füüsikalis-tehnoloogilisi teadmisi terve elu vältel.
Materjale näed siit!