Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Globaliseeruv maailm

Globaliseeruv maailm

  • Kursuse eesmärk: propageerida koolides muutunud õpikäsitust ja juurutada õpilastes 21. sajandi oskusi maailmahariduslike teemade kaudu.
  • Kursuse visioon: isemõtlevad ja ennastjuhtivad noored inimesed (õpilased), kes omavad oskusi ja teadmisi, et olla edukad globaliseeruvas maailmas.

Õpieesmärgid: Õpilane

  • on kursis globaliseerumise viiside ja mõjudega maailma erinevatele piirkondadele;
  • oskab suhestada globaliseerumisega kaasnevaid probleeme iseenda elu ning oma riigi ja ühiskonnaga;
  • püüab mõista võõraid riike, rahvaid ja kultuure ning hinnata globaalprobleeme lähtuvalt nende inimeste perspektiivist;
  • püüab kujundada oma käitumist nii, et see oleks sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkondlikult vastutustundlik ja jätkusuutlik;
  • oskab kasutada IKT­vahendeid, et otsida erinevatest kanalitest teda huvitavate probleemide kohta infot, seda kriitiliselt hinnata ja asjakohast teavet eksitavast eristada;
  • oskab määratleda probleeme, planeerida tööd nii iseseisvalt kui ka grupis ning leida töö käigus probleemidele lahendusi.
Materjale näed siit!