Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Kirjandus ja film II - filmimaailma telgitagused

Kirjandus ja film II - filmimaailma telgitagused

  • Kursuse eesmärk: Õpetada noori vaatama filme kui alternatiivi kirjandusele, leides kahe vahel pidepunkte, kuid keskendudes filmile ning tutvustada põhiteadmisi filmi olemusest ja vastuvõtust ning mõjust vaatajale.

Õpieesmärgid: Õpilane

  • on võimeline mõistma ja analüüsima filmikeelt nii, et film kui meedium saab olla tema jaoks üheks maailma mõtestamise vahendiks;
  • tähtsustab kodumaiseid filme kui ühe kultuuriruumi avardajaid ja defineerijaid;
  • mõistab filmi kui lugu sarnaselt kirjandusteostega, kuid milleks on kasutatud teistsuguseid vahendeid.

Materjale näed siit!