Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Psühholoogia

Psühholoogia


  • Kursuse eesmärk: Osaleja omandab psühholoogia alaseid teadmisi ja oskab neid kasutada praktilistes tegevustes. Organiseerib, planeerib ja juhib oma õppimist. Püüdleb tervikliku isiksuse ja enesearendamise suunas. Toetab õppeprotsessis kaasõppijate arengut.

Õpieesmärgid: Õpilane

  • oskab sisukalt osaleda seminarides ja grupitöödes; koostada valitud teemal ettekande; 
  • oskab läbi viia katset ja selle tulemusi analüüsida ning ette kanda;
  • koostab õpipäeviku ja oskab oma tegevust õppeprotsessis reflekteerida. 
Materjale näed siit!