Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Uudised

Kool + kogukond = haridus, mis muudab maailma

29.05.2017

Haridusinnovatsiooni keskus osaleb sel aastal pilootprojektis, mille eesmärk on lähendada kooli ja kogukonda läbi kogukonnaõppe ning seeläbi panustada kogukonna postiivsesse ja jätkusuutlikku arengusse. Kogukonnaõpe on projektõppe vorm, millel võib olla väga erinevaid väljundeid ja lähenemisviise - näiteks uurimustööd, kohaliku probleemi lahendamine ja ideede genereerimine, pargi korrastamine koos klassiga, panustamine mõne MTÜ või kohaliku omavalitsuse projekti jne.

Selle kõige juures on oluline järgnev:

  • Projekt on õpilase jaoks formaalse õppekava osa, kas ühe või mitme aine raames, ja mitte kooliväline vabatahtlik töö;

  • Projekt panustab kogukonna arengusse ning on vajadusest lähtuv, näiteks seotud mõne probleemi lahendamisega või eesmärgi täitmisega.

Pilootprojekt kestab 2017. a suve lõpuni. Selleks ajaks on toimunud esialgne kooli-kogukonna kaasamisprotsess ja sellest lähtuvalt on loodud 3-4 kogukonnaõppe projekti stsenaariumit, mis sobivad kooli õppekavasse. Projekt on rahastatud Innove meetme „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse” poolt. Projektis osalevad partneritena ka Avatud Kool, Muraste Kool ning Tallinna Ülikooli tudengid ELU kursuse raames - koos jagatakse parimat praktikat, käiakse koolitustel ning arutletakse, kuidas haridus ikkagi maailma muudab.

__thumb_-2-Kivioli_1kohtumine.jpg

Eesti koolide jaoks pole koostöö kogukonnaga võõras, nii ka Kiviõli 1. Keskkoolis. Näiteks 2015. aastal korraldati “Unistuste Päev” ning hetkel kogub tuure noorte poolt algatatud Kiviõli Rahva Ringhääling.

“Meie soov on eriliselt näidata seda, et läbi hariduse saab oluliselt mõjutada kogukonna, ning laiemalt terve ühiskonna arengut - õpilased saavad kogeda, et hoolimata oma vanusest saavad nad kaasa rääkida ja midagi ära teha, millessegi panustada, midagi algatada. Samal ajal aga kasvab nende teadlikkus sellest, mida tähendab kuuluda kogukonda, olla aktiivne kodanik ja aru saada sellest, mis nende ümber toimub - nii kaovad ka väited, et kool pole kuidagi päris eluga seotud või relevantne,” kommenteerib üks projekti eestvedajatest kogukonnaõppe hüvesid.

Miks kaasata kogukonda?

Kiviõli pilootprojekti käigus paneme erilist rõhku kogukonna kaasamisele. Kaasamiseta ei saa kogukonnaõppe projekte luua - esiteks ei saa projekte ilma kogukonna partneriteta ellu viia ja teiseks tekivad parimad ideed siis, kui erinevad inimesed panustavad ning kaasa mõtlevad. Kaasamine on oluline lisaks seetõttu, et õpetada arvestama erinevate nägemuste ja arvamustega kogukonnas. Kui jätta välja olulisi huvigruppe, on risk konfliktide tekkeks ja projektid ei puugi olla jätkusuutlikud ning tõhusad. Koos murekohtade arutamine, visioneerimine ning ühiste väärtuste defineerimine liidab kogukonda ja paneb koostööle tugeva aluse ehk teisisõnu loob kõigile tunde, et tegutsetakse ühise asja nimel.

1. märtsil kohtusid Kiviõli 1. Keskkoolis kolme kooli esindajad, õpilased ja lapsevanemad. Koos arutleti koolide rolli üle kohalikus kogukonnas ning omavahelise koostöö nüansse. Arutelu lõppes kogukonna probleemide, unistuste ja ressursside kaardistamisega, et üheskoos leida lahendusi ja koostööprojekte, millesse koolid läbi projektipõhise õppe saaksid panustada.

__thumb_-2-2.kohtumine(4).JPG

__thumb_-2-2.kohtumine(3).JPG

__thumb_-2-2.kohtumine(5).JPG

Et tegu oli kõigest esimese kohtumisega, siis ootame kõiki huvilisi kaasa mõtlema juba sel laupäeval, 3. juunil, kui toimub Kiviõli 1. Keskkooli iga-aastane Kohvikutepäev. Ka kogukonnaõppe projektil on oma kohvik, kuhu ootame kõiki huvilisi ühisele ajurünnakule ning uusi kontakte looma. Kohvik on avatud 12-14. Töötuba algab kell 12.30.

Facebook link.

Reklaam2.png

Lisainformatsioon: Maarja Hallik, maarjah....at....tlu.ee