Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Avalikud kursused

Avalikud kursused

SEPTEMBER
12.09.2017 - 30.11.2017 Meeskonnatöö lasteaias * (lasteaedade meeskondadele)
18.09.2017 - 22.12.2017 Eelkoolipedagoogika (baaskursus, 156 tundi)
20.09.2017 - 04.05.2018 Kutseaasta alustavale õpetajale (koolieelsete lasteasutuste õpetajate grupp)
22.09.2017 - 20.11.2017 Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli reaal- ja loodusainete tundides *
23.09.2017 - 12.05.2018 Kutseaasta alustavale õpetajale (üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate grupp)
25.09.2017 - 06.11.2017 HEV koordineerija ja õpetaja roll käitumisraskustega õpilaste perede nõustamisel *
OKTOOBER
02.10.2017 - 28.11.2017 Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias *
02.10.2017 - 14.05.2018 Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias *
02.10.2017 Käitumisraskustega laps lasteaias
04.10.2017 - 15.03.2018 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö (Kutseaasta programm)
06.10.2017 - 18.05.2018 Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus
11.10.2017 - 16.11.2017 Õppimist toetav hindamine *
12.10.2017 Rasked kõnelused lapsevanemaga
17.10.2017 - 17.04.2018 Õpiraskustega õpilaste õpetamine I kooliastmes *
23.10.2017 - 04.12.2017 Lugemisoskuse arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega
24.10.2017 - 08.03.2018 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö (Kutseaasta programm)
26.10.2017 - 21.11.2017 Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias *
30.10.2017 - 05.12.2017 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor (Kutseaasta programm)
30.10.2017 - 24.01.2018 Kaasav haridus- iga õppija huve arvestav õppimise ruum *
NOVEMBER
02.11.2017 - 09.01.2018 Supervisioon õpetaja töös *
06.11.2017 - 15.12.2017 Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga *
06.11.2017 - 31.01.2018 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine *
06.11.2017 - 27.03.2018 Õppimist toetavad õppemeetodid *
13.11.2017 - 07.12.2017 Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga (vene keeles) *
13.11.2017 - 05.04.2018 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö (Kutseaasta programm)
22.11.2017 - 14.03.2018 Õppijakeskne õpetamine kutseõppeasutuses
* - koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik

Kõiki hetkel toimuvad koolitusi saad vaadata siit


Tutvu Tallinna Ülikooli koolituskalendriga

Tellimuskoolitused

Tulenevalt Teie organisatsiooni vajadustest ja võimalustest koostame Teile personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks Teile sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Uuri lähemalt, saates päring e-postile opetajateakadeemia....at....tlu.ee või täites ära lühikese vajaduse täpsustamise küsimustiku SIIN.

Kui Te ei leidnud soovitud teemat või Teil on küsimusi Õpetajate Akadeemias pakutavate võimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel ja me aitame kokku panna just Teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi.


Meie kontaktid

Telefon: +372 6199 857
E-post: opetajateakadeemia....at....tlu.ee 
Asume: Tallinna Ülikooli Terra hoone neljas korrus, ruumid T418 ja T413

Kui Sa ei ole veel liitunud Õpetajate Akadeemia uudiskirjaga, siis saad seda teha SIIN.

Põnevate uudiste ja artiklite lugemiseks, külasta HIK'i facebooki lehte:

__thumb_-2-fb_1.png