Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Avalikud kursused - Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine humaniaar- ja sotsiaalainete tundides

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli humaniaar- ja sotsiaalainete tundides

Projekti lühitutvustus

Projekti jooksul toimub koolitus, kus õpetajad saavad ülevaate põhikoolis enam esinevatest erivajadustest, erinevatest õppija õppimisvõimet arendavatest meetoditest ja võtetest ning õpiabi võimalikust korraldusest reaal- ja loodusainete tundides. Kokku osaleb koolitustel 24 õpetajat.

Kursuse tulemusena osaleja: oskab märgata erivajadusega õpilast ja hinnata tema võimeid; oskab kasutada erinevaid meetodeid erivajadusega õppija toetamiseks; oskab kohandada õpet hariduslike erivajadustega õpilasele.

Projekti kogumaksumus on: 5506.56 eurot

Kursus on töötavale õpetajale tasuta. Registreerimine SIIN.

__thumb_-2-250_EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (250x132).jpg