Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Avalikud kursused - Praktikasüsteemi arendamine (PRÕM)

Praktikasüsteemi arendamine (PRÕM)

Toetame kutseõppeasutusi ja kõrgkoole praktikategevuste kavandamisel ja läbiviimisel, pakkudes koolitusi ülikoolide ja kutseõppeasutuste õppeasutuse poolsetele praktikajuhendajatele ja -koordinaatoritele. Lisaks pakume koolitusvõimalusi ka ettevõttepoolsetele praktikajuhendajatele.

Koolitused on sihtgruppi kuulujatele tasuta ning rahastatakse programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" tegevus 8.1 "Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides" raames.

Avalikud kursused 2018 aastal
Tellimisel kursused

Kutsekoolidele ja ülikoolidele praktikaarenduseks (ESF rahastuse toel PRÕM programmi kaudu).

Loe lähemalt PRÕM´i kohta Innove kodulehelt SIIN.


Lisainfo koolituste kohta
Riina Stahl
Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
Haridusteaduste instituut
Tel +372 6199 774
E-post:riina.stahl....at....tlu.ee

  __thumb_-2-250_EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (250x132).jpg