Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Töötubade sari

Töötubade sari

Õpetajalt õpetajale!

Hea õpetaja, ootame Sind Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemiasse, kus oleme koostöös meister-praktikute* võrgustiku liikmetega kokku pannud praktilised pärastlõunased töötoad, mille loomisel oleme lähtunud kolmest märksõnast: praktiline, kiire ja inspireeriv.
Igal korral on kohal üks meister-praktik, kes annab sisendit, et läbi praktiliste ja koostöiste tegevuste leida parimaid ideid, mida enda igapäevatöösse rakendada. 

Töötoad hakkavad toimuma kaks korda kuus, algusega kell 13.00, mis annab Sulle võimaluse osaleda ka siis, kui terve päev töökohustustest eemal viibida ei ole võimalik. Töötoad kestavad 4 akadeemilist tundi ja toimuvad Tallinna Ülikoolis (ruum täpsustatakse enne töötoa toimumist saadetavas infokirjas).


Eesmärgistatud klassijuhatamine*

08. veebruar 2018 

Klassijuhataja roll pakub küll õpetajale suuri väljakutseid, aga samas ka väga olulisi võimalusi. Töötoas kujundatakse läbi praktiliste tegevuste arusaam klassijuhataja rollist ja mõjust klassile kui tervikule ning otsitakse vastust küsimusele kuidas teadlikult klassijuhataja rolliga toime tulla.

*Eesmärgistatud klassijuhatamine toimub kell 09.00-13.00

Läbiviija: Lemme Randma - Tallinna Ülikooli meister-parktik, töötab Viimsi Koolis ja omab pikaajalist klassijuhataja kogemust. 10 aastane kogemus ka kooli tugikeskuse eestvedajana, olles ise selle looja. 

Loovtööde ja praktiliste tööde juhendamise parimad praktikad
08. märts 2018

Sihtrühm: Üldhariduskoolide õpetajad, sõltumata kooliastmest ja varasemast juhendamise kogemusest.

Töötoas on fookuses kuidas juhendada loovtöid ja praktilisi töid ning millised on juhendamise parimad praktikad. 

Läbiviija: Kristi Luik - Tallinna Ülikooli meister-praktik, on omandanud täiskasvanute koolitaja 6. taseme, töötab Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis õppekava õppejuhina ja omab pikaajalist kogemust loovtööde ja praktiliste tööde juhendamisel.


Uurimuslik õpe - loov ja NUTIkas
22. märts 2018

Sihtrühm: Põhikooli 2. ja 3. aste sh. klassiõpetajad, loodusainete, matemaatika ja humanitaarainete õpetajad.

Töötoas tutvutakse ja katsetatakse erinevaid veebilaboreid (nt. GO-Lab) ja keskkondi (nt. GRAASP), mille abil toetatakse õpetajate valmisoleku tõstmist õpilaste lühi- ja pikaajaliste uurimuste ja uurimustööde kavandamiseks.

Läbiviijad: Elin Kiin ja Ülle Kreos - Tallinna Ülikooli meister-praktikud. Elin on Konguta Kooli 1. ja 2. kooliastme klassiõpetaja, haridustehnoloog ja GO Lab keskkonna piloteerija. Omab pikaajalist uurimustööde juhendamise kogemus 1. ja 2. kooliastmes. Ülle on tegutsev bioloogia- ja geograafiaõpetajana Kuressaare Vanalinna Koolis. Nii nagu Elinil, on ka Üllel suur kogemus GoLabi laboriga, olles ise üks arendajatest. Omab samuti pikaajalist  uurimustööde juhendamise kogemust, aga täienduseks Elinile, 3. kooliastmes.


Pärlirikas hindamine
12. aprill 2018

Sihtrühm: III ja IV kooliastme õpetajad.

Töötoas kaardistatakse ühiselt hindamise mõiste, mis annab võimaluse grupis jagada isiklikku hindamiskogemust ja töötoa läbiviija juhendamisel lahendada ka erinevaid reaalseid hindamisprobleeme. 

Läbiviija: Margit Kirss - Tallinna Ülikooli meister-praktik, on hetkel õpetajana tegutsev nii Suure-Jaani Gümnaasiumis kui ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias - õpetajana töötamise kogemust on kogunud juba 18 aastat. Margit õpetab erinevale vanuseastmele inglise keelt, avalikku esinemist ja ka suulist ning kirjalikku eneseväljendust. 


Lasteaed aastal 2025
24. aprill 2018

Sihtrühm: Koolieelse lasteasutuse õpetajad

"Lasteaed 2025" on XXI. sajandi lasteaed, kus rakendatakse kaasaegseid õppemetoodikaid, kasutatakse innovaatilisi õppevahendeid, luuakse kaasavat ja avatud õpikeskkonda selleks et lapsed areneksid harmooniliselt. Kes ja kuidas selles suunas täna liigub - kuidas võiksime liikuda? 

Osalejate ühise töötoa tulemusel valmib töötoa lõpuks tööristakast erinevatest võimalustest ja vahenditest, mida õpetajad saavad kasutada oma igapäevases töös lastega.

Läbiviija: Svetlana Ambre - Tallinna Ülikooli meister-praktik, töötab õpetajana ja on võtnud enda südameasjaks XXI. sajandi Eesti hariduse innoveerimise ja edendamise. Omab pikaajalist kogemust nii eraettevõtja, kui ka politoloogina.  


Osalustasu on 45€* inimene, mis sisaldab materjale ja kohvipausi.

(*hinnale ei lisandu käibemaks)

Töötubadesse saad registreeruda SIIN

Osalejate arv on piiratud!

*Meister-praktik on haridusmaastikul töötav õpetaja, kes on valmis andma oma panuse nii õpetajate täiendus- kui esmaõppes. Ta on meie hea koostööpartner, kellel on võimalus panustada Eesti õpetajate professionaalse arengu toetamisse ning Eesti õpetajahariduse arendamisse.


Lisainfo:

Telefon: +372 557 1570 | 6199 857

E-post: enely.rannas....at....tlu.ee

Liitu ka Õpetajate Akadeemia uudiskirjaga siin.