Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Töötubade sari

Töötubade sari

Õpetajalt õpetajale!

Hea õpetaja, ootame Sind Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemiasse, kus oleme koostöös meister-praktikute* võrgustiku liikmetega kokku pannud praktilised pärastlõunased töötoad, mille loomisel oleme lähtunud kolmest märksõnast: praktiline, kiire ja inspireeriv.
Igal korral on kohal üks meister-praktik, kes annab sisendit, et läbi praktiliste ja koostöiste tegevuste leida parimaid ideid, mida enda igapäevatöösse rakendada. 

*Meister-praktik on haridusmaastikul töötav õpetaja, kes on valmis andma oma panuse nii õpetajate täiendus- kui esmaõppes. Ta on meie hea koostööpartner, kellel on võimalus panustada Eesti õpetajate professionaalse arengu toetamisse ning Eesti õpetajahariduse arendamisse.

Töötoad hakkavad toimuma kaks korda kuus, algusega kell 13.00, mis annab Sulle võimaluse osaleda ka siis, kui terve päev töökohustustest eemal viibida ei ole võimalik. Töötoad kestavad 4 akadeemilist tundi ja toimuvad Tallinna Ülikoolis (ruum täpsustatakse enne töötoa toimumist saadetavas infokirjas).


Töötubade kava: 

18. jaanuar 2018 | Lugema õppimine lasteaias - parimad praktikad 

Sihtrühm: Koolieelse lasteasutuse õpetajad.

Töötoa eesmärgiks on omandada oskused lapse lugemishuvi toetamiseks ja esmaste lugemisoskuste kujundamiseks, lähtudes töötoas kasutatud lugema õppimise meetodist (Häälikud, tähed ja sõnad meie kehas, mis tuleneb põhivoolu ja Waldorfi pedagoogika printsiipide ühitamisest praktikas) . 

Läbiviija: Endrik Pikksaar - meister-praktik, töötab Tallinna Nõmme Põhikoolis (algõpetus). Endrik on läbinud ka üle 1000 tunni waldorfõpetajate täiendkoolitust.

08. veebruar 2018 | Eesmärgistatud klassijuhatamine*

Klassijuhataja roll pakub küll õpetajale suuri väljakutseid, aga samas ka väga olulisi võimalusi. Töötoas kujundatakse läbi praktiliste tegevuste arusaam klassijuhataja rollist ja mõjust klassile kui tervikule ning otsitakse vastust küsimusele kuidas teadlikult klassijuhataja rolliga toime tulla.

*Eesmärgistatud klassijuhatamine toimub kell 09.00-13.00

Läbiviija: Lemme Randma - meister-parktik, töötab Viimsi Koolis ja omab pikaajalist klassijuhataja kogemust. 10 aastane kogemus ka kooli tugikeskuse eestvedajana, olles ise selle looja. 

22. veebruar 2018 | Kaasav haridus - võrgustiku loomise parimad praktikad

Sihtrühm: Esimese ja teise kooliastme klassiõpetajad.

Kuidas luua toimiv võrgustik, et toetada hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamist tavakooli tingimustes. Keda ja millises etapis võrgustikku kaasata, kuidas leida infot? Töötoas loodava "näidisvõrgustiku" aluseks on juhtumianalüüs.

Läbiviija: Margit Ott - meister-praktik, töötab Konguta Koolis logopeedi, HEV koordinaatori ja 6. klassi juhatajana.

08. märts 2018 | Loovtööde ja praktiliste tööde juhendamise parimad praktikad

Sihtrühm: Üldhariduskoolide õpetajad, sõltumata kooliastmest ja varasemast juhendamise kogemusest.

Töötoas on fookuses kuidas juhendada loovtöid ja praktilisi töid ning millised on juhendamise parimad praktikad. 

Läbiviija: Kristi Luik - meister-praktik, on omandanud täiskasvanute koolitaja 6. taseme, töötab Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis õppekava õppejuhina ja omab pikaajalist kogemust loovtööde ja praktiliste tööde juhendamisel.

Töötubade kava täieneb jooksvalt!


Osalustasu on 45€* inimene, mis sisaldab materjale ja kohvipausi.

(*hinnale ei lisandu käibemaks)

Töötubadesse saad registreeruda SIIN

Osalejate arv on piiratud!


Lisainfo:

Telefon: +372 557 1570 | 6199 857

E-post: enely.rannas....at....tlu.ee

Liitu ka Õpetajate Akadeemia uudiskirjaga siin.