Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Kutseaasta - Registreerimine ja ajakavad

Direktorile

Direktori ülesanded kutseaastal:

 • tagada nooremõpetaja töökohustuste vastavus omandatud erialale ja kvalifikatsioon;
 • registreerida nooremõpetaja tugiprogrammi aadressil SIIN
 • määrata nooremõpetajale kutseaastaks mentor;
 • luua mentorile koolipoolne tugi ning võimalus osaleda koolitustel ja seminaridel;
 • reguleerida mentori ja nooremõpetaja koormust vastavalt kooli võimalustele;
 • esimese poolaasta lõpul analüüsida koos mentoriga ja anda tagasisidet nooremõpetajale tema kutseoskuste kujunemise kohta, õppeaasta lõpul anda koondhinnang nooremõpetaja kutseaasta sooritusele;
 • teavitada HTM-i kutseaasta jooksul tekkinud probleemidest. 

Kuidas leida parim mentor?

Kutseaasta üheks võtmeisikuks on mentor, kelle isikuomadused, kompetentsus ja sobivus nooremõpetajaga  määravad juhendamisprotsessi edukuse.

Õpetajana töötatud aastate arvu, mis garanteeriksid edukuse mentori töös, ei ole täpselt määratletud. Küll aga  peaks mentoril olema piisavalt kogemusi (soovitavalt vähemalt kolm aastat tööstaaži), mis võimaldaksid toime tulla nii aimatavate kui ka ootamatute probleemide, raskuste ja konfliktidega. Mentor peab oskama anda nooremõpetajale asjatundlikult ja delikaatselt tagasisidet.

 Mentoriks on soovitav määrata õpetaja, kes on

 • edukas kolleegide  ja/või praktikantide juhendaja;
 • avaldanud soovi mentoriks hakata, sest vastav roll seondub  teiste kohustustega koolis;
 • läbinud või asunud läbima täiendkoolituses mentorkoolituse;
 • hea suhtleja ning omab juhendamiseks vajalikke isiksuseomadusi.

Mentorile vajalike oskuste omandamisel on toeks ülikoolide kutseaasta keskused. Kui mentoriks valitud õpetaja ei ole varem mentorkoolitust läbinud, on hea, kui ta alustab koolitust paralleelselt nooremõpetaja juhendamisega. Informatsioon mentorkoolituse kohta on kättesaadav Tallinna Ülikooli kodulehel ja Tartu Ülikooli kodulehel.