Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õppejõule

Õppejõule

Muutused õpikäsituses pole vaid üldhariduskoolide teema, samavõrra puudutab see ka kõrgkoole. Kaasaegse õpikäsituse ja praktikate integreerimine kõrgharidusõppesse, on eeldus, et hakkaksid toimuma muutused ka teistel haridustasemetel. Tallinna Ülikoolis töötatakse välja ja viiakse 2017/2018 õppeaastal läbi uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid kõrgkoolididaktika kursuseid, mis on tasuta kõikidele ülikooli ja kõrgkoolide õppejõududele.

Tulemas on nii õppejõdudele suunatud professionaalse arengu programm Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis kui ka meistriklass. Lisaks erinevad lühemad praktilised koolitused ja töötoad aktuaalsetel teemadel (tagasiside, hindamine, digivahendite kasutamine jm) ja võimalus õpetamise ja õppimise üle arutleda kolleegidega suve- ja talveakadeemias.

Aeg Teema
30.10.2017 - 31.10.2017 Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele
23.11.2017 - 14.12.2017 Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis
08.11.2017 - 31.01.2018 Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused
29.01.2018 - 14.04.2018 Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused II grupp

Nimekiri täieneb jooksvalt!

Koolituste läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond projekti Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine raames. Projekt on meetme „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides“ üks osa ja kestab vahemikus 01.04.2016-30.09.2018. 

__thumb_-2-250_EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (250x132).jpg