Esileht - Tallinna Ülikooli Kirjastus - Ajakirjad - Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat - Toimetuskolleegium

Toimetuskolleegium

Prof. Karsten Brüggemann (Tallinna ülikool/Tallinn University)
Dr. Ago Pajur (Tartu ülikool / Univesity of Tartu)
Dr. Oula Silvennoinen (Helsingi ülikool / University of Helsinki)
Dr. Tõnu Tannberg (Tartu ülikool / Univesity of Tartu)
Prof. emer. Seppo Zetterberg (Helsingi /Helsinki)