Uudised

 • Lahkunud on pedagoogikadoktor Aavo Valmis (27. IX 1938 – 3. II 2017)

  08.02.2017 10:05

  Aavo Valmis oli mitmekülgsete huvidega teadlane, kes on uurinud eesti keele süntaksit, emakeeledidaktikat, eesti murdeid ja eesti keele kui teise keele õpetamist.

  Loe edasi
 • Algas Negavati ideekorje!

  03.02.2017 11:19

  Alates 3. veebruarist saab hakata esitama ideid energia- ja ressursisäästu konkursile Negavatt. Neljandat korda toimuvale konkursile on oodatud tudengite nutikad ideed, mis aitavad kõrgkoolis või selle linnakus säästa energiat ja ressursse.

  Loe edasi
 • Doktoritöö otsis võimalusi õpilaste digiohutusalase kompetentsi tõstmiseks

  18.01.2017 09:13

  18. jaanuaril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Birgy Lorenz, kes uuris digitaalse ohutuse valdkonna arengut Eestis ning võimalusi tõsta kooliõpilaste ja neid toetavate täiskasvanute digiohutuse alast kompetentsi. Autor jõudis järeldusele, et Eesti vajab keskset lahendust küberhügieeni taseme tõstmiseks. Tänaseni on probleemile tähelepanu pööratud vaid vabatahtliku töö või Euroopa liidu toetusprogrammide abil.

  Loe edasi
 • Tallinna Ülikooli seitse personaalset uurimistoetust

  16.01.2017 09:08

  Aasta alguses määrati personaalsed uurimistoetused seitsmele Tallinna Ülikooli teadlase projektile. Personaalne uurimistoetus on kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus.

  Loe edasi
 • Doktoritöö uuris suremust 19. sajandi Eestis

  06.01.2017 11:02

  6. jaanuaril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Hannaliis Jaadla, kes uuris suremust 19. sajandi lõpu Eesti linnaühiskonnas (Tartu luteriusulise elanikkonna näitel). Doktoritöös analüüsitakse imiku-, laste- ja täiskasvanusuremuse erisusi sõltuvalt demograafilistest, sotsiaalmajanduslikest, kultuurilistest ja sanitaar-keskkondlikest teguritest.

  Loe edasi
 • Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajate hulgas kaks TLÜ teadlast

  04.01.2017 10:48

  4. jaanuaril toimus Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) asutamiskoosolek. Kogunesid 29 silmapaistvat noort teadlast, kelle hulgas Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse vanemteadur Hannes Tõnisson ning BFMi sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent Katrin Tiidenberg.

  Loe edasi
 • Konverents toob Eestisse inimõiguste valdkonna tippteadlased

  04.01.2017 09:33

  9.-10. veeburuaril toimub Tallinna Ülikoolis inimõiguste alane konverents „Human Rights and the Controversy about the Nature of Law“, mis otsib vastust küsimusele: kas seadus ilma inimõigusteta on seadus? Konverents toob Tallinnasse maailma inimõiguste valdkonna tippteadlased, kelle hulgas ka professor Robert Alexy, maailma paremikku kuuluv õigusfilosoof.

  Loe edasi
 • Asutati TLÜ põhiõiguste uurimiskeskus

  28.12.2016 15:20

  Tallinna Ülikooli rektori otsusega on asutatud Tallinna Ülikooli põhiõiguste uurimiskeskus. Uurimiskeskus on loodud Horisont 2020 projekti HURMUR (Human Rights – Mutually Raising Excellence) raames.

  Loe edasi

Laen uudiseid...