Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Alusharidus- lastega on põnev

Alusharidus- lastega on põnev

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri lõpuaktus toimub 19.mai kell 12.00 Terra maja III korrusel aulas, ruum T-324!

Lastega on põnev! Kes meist ei tahaks avastada ja uurida, õppida läbi mängude huvitavate tegevuste? See on just see kursus, kus seda teha saab!

Maksimum osalejate arv kursusel: 25 õpilast.

REGISTREERI KURSUSELE

1. õppepäev: Alusharidus ja lapse areng läbi mänguliste tegevuste

Toimub:  17.02.2018 kell 12.15-15.45                                                                                                                                     
Koht: M-226
Õppejõud: Kerstin Kööp

Üksteisega tutvumine läbi erinevate mängude. Sissejuhatus lapse arengusse ja alusharidusse, selle erinevad võimalused ja väljakutsed. Vestlusring.

2. õppepäev: Lapse areng

Toimub: 10.03.2018 kell 10.15-13.45                                                                                                                                      
Koht: M-226
Õppejõud: Kerstin Kööp

Lapse arenguetapid, mida silmas pidada lapse arengus läbi erinevate valdkondade. Lõimitud tegevused lapse arengu toetamiseks. Grupitöö

3. õppepäev: Mängude päev

Toimub:  17.03.2018 kell 10.15-13.45                                                                                                                                     
Koht: M-226
Õppejõud: Kerstin Kööp

Milliseid mänge on olemas? Miks eelistada ühtesid mänge teistele? Kuidas mängu luua? Mängime ja loome mänge. Grupitööd.

4. õppepäev: Täiskasvanu roll erinevates tegevustes lastega

Toimub: 07.04.2018 kell 10.15-13.45                                                                                                           
Koht: M-226
Õppejõud: Kerstin Kööp

Põnevad tegevused lastega (õppekäigud, projektid, üritused). Täiskasvanu roll. Lastele huvitava tegevuse planeerimine ja läbi viimine

5. õppepäev: Kokkuvõte kursusest

Toimub:  05.05.2018 kell 10.15-13.45                                                                                                                                     
Koht: M-226
Õppejõud: Kerstin Kööp

Iseseisvate tööde esitlus ja analüüs. Tagasiside kursusele.

Maksumus: 25 eurot

Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve. 

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.


Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppetööga seonduvate küsimuste osas

Riina Stahl

Riina.Stahl....at....tlu.ee

+372 6199 774