Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Filosoofia

Filosoofia

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri infotund 17.veebruar kell 10.30- 11.45 Terra maja III korrusel aulas, ruum T-324!
  • Infotunnis kohtud kursusekaaslastega, saad vajalikku infot kursuse läbimiseks, räägime üle korralduslikud küsimused.

Kas oled mõelnud sellest, miks me peame midagi ilusaks või hoopis inetuks? Või mida võiks tähendada hea elu? Või kas virtuaalreaalsus on ka reaalsus? Või kuidas töötab meie tajukogemus? Või kuidas saab poliitika meie elu muuta? Kui sellist laadi küsimused sind huvitavad, siis tule osalema filosoofia õpilasakadeemia kursusel, kus oma valdkonna professionaalid kutsuvad sind kaasa mõtlema ja kaasa rääkima põnevatel teemadel, mis aitavad sul oma elu paremini mõtestada. Ja miks mitte ka tuleviku ühiskonda ja inimest kujundada.

Maksimum osalejate arv kursusel: 30 õpilast

  

REGISTREERI KURSUSELE

  

1. õppepäev: Esteetika

Toimub:  17.02.2018 kell 12.00                                                                                                                                        
Koht: S-240
Õppejõud: Margus Vihalem

Loengus arutletakse järgmiste küsimuste üle: kas maitse üle saab ja tuleb vaielda? Kas ilu on üksnes subjektiivne maitseotsustus? Kas ka loomad teevad esteetilisi otsustusi? Kas ja kuidas meie igapäevased tegevused saavad meile pakkuda esteetilist naudingut?

2. õppepäev: Eetika

Toimub:  3.03.2018 kell 11.00                                                                                                                                                
Koht: S-240
Õppejõud: Andres Luure

Loengu käigus tegeletakse järgmiste küsimustega: mis on elu mõte? Mida on tarvis, et elu oleks hea? Kas moraali tasub järgida? Mis annab meile vabaduse? Kuidas armastada?

3. õppepäev: Informatsioonifilosoofia

Toimub: 24.03.2018 kell 11.00                                                                                                                                               
Koht: S-240
Õppejõud: Oliver Laas

Loengu käigus tegeletakse järgmiste küsimustega: mis on informatsioon? mis on virtuaalsus? Kas virtuaalsed teod saavad olla moraalselt valed? Kas virtuaalsed sõbrad on tõelised sõbrad? Kas infotehnoloogia ohustab privaatsust?

4. õppepäev: Fenomenoloogia

Toimub:  14.04.2018 kell 11.00                                                                                                                                               
Koht: S-240
Õppejõud: Tõnu Viik

Fenomenoloogia on meetod inimese kogemuse uurimiseks. Loengus ja seminaris uurime, kuidas me maailma tajume ja millised on meie maailma kogemise põhijooned. 

5. õppepäev: Poliitikafilosoofia

Toimub: 5.05.2018 kell 11.00                                                                                                                                                  
Koht: S-240
Õppejõud: Liisi Keedus

Loengus uuritakse poliitika tähendust ja tähtsust. Kuidas poliitikat tehakse? Kes selles osalevad? Kelle huve poliitika esindab? – need ja teised küsimused leiavad loengus käsitlemist.


Maksumus: 25 eurot

Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada Teele.Ilvest....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt neljas loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.

Kursuse koordinaator: 

Kristiina Ranne

Kristiina.ranne....at....tlu.ee

640 9309